Hem Fråga Experten Fråga Experten: Bearbeta befintlig betong?

Fråga Experten: Bearbeta befintlig betong?

Fråga Experten

Jag har ett ombyggnadsprojekt med befintlig betong i bjälklag och pelare, byggt ca 1980. Huset har fem våningar och mäter ca 18 x 80 m i varje plan. Pelare och bjälklag är bärande i konstruktionen.
Jag vill ta fram och återanvända betongen som ett synligt och vackert material i husets struktur.

Befintligt betong bjälklag är 310 mm tjockt. Jag vill riva ut ej bärande väggar och befintligt innergolv.Betongen kommer att synas både invändigt (golv och pelare) samt utvändigt (bjälklag och pelare) som en del i fasadens nya uttryck. Jag undrar på vilka olika sätt kan man bearbeta den gamla betongen. Hur gör man för att bygga upp nya golv och ytskikt invändigt? Golvvärme behövs. Det är lägenheter, kontorsytor och affärslokaler i byggnaden.

För lägenheterna kommer golvet att “flyta ut” på balkongen. Dvs känslan ska vara att samma golv (och golvnivå) fortsätter ut på balkongen/uteplatsen. Bjälklaget kommer att vara synligt utvändigt i husets fasad. Hur kan man göra för att behandla ytan så att ytan fungerar utvändigt? Jag antar att man kan slipa eller blästra av ytan för rengöring osv,. Hur behandlar man ytan för att den ska bli smuts och vatten tålig?

För att förstärka fasadens uttryck, skulle jag vilja fräsa ur en profil (ett litet utsnitt) i kanten på bjälklaget längs fasaden. Går det?
I sådana fall hur?
/Helena

Antaget att betongpelarna
fungerar för att exponeras som de är, så räcker det att behandla med dammbindare. Skador och andra håligheter kan behöva lagas först, lämpligen med cementbaserat (Portland) spackel. Dock kan lagningarna ge ganska stora skillnader i nyans/gråskala.

Om betonggolvet/bjälklaget är maskinglättat/finglättat, och inte skadat, går det att ha exponerat som det är. Behöver bara ytbehandlas för att dammbinda och göras smutståligt, lättstädat och hygieniskt. Givetvis kan det behöva rengöras ordentligt innan.

Har golvet/bjälklaget en grov yta, kan man antingen diamantslipa ner så den blir jämn, plan och slät. Detta ger också en mer tålig yta, eftersom den översta gjuthuden (om ej glättad) kan vara något porös. Vad man kan fundera över, är att när man slipar så kommer ballasten att exponeras. Även eventuell sprickbildning och större luftporer kan bli tydligare. Beroende på stenstorlek, stenens nyans/färg, betongens homogenitet (stenens fördelning), slipdjup, mm, kommer det påverka utseendet en hel del.

Alternativt för att slipa, kan man gjuta på med betong (som glättas) eller cementbaserad golvprodukt (spackel, avjämning, reparationsbruk, mm). Detta ger ett mer jämngrått utseende. Har man möjlighet att gjuta på med lite tjockare (minst 50-70 mm, gärna 100 mm) funkar det med betong, och med tunnare pågjutning är spackel/avjämning lämpligare för att inte riskera släpp, kantresning och “boom”. Viktigt är att säkerställa vidhäftning till den gamla betongen och se till att den inte har en sugande yta, samt vara noga med härdning/skydd efter gjutning.

Om man avjämnar kan det vara idé att först grovt slipa bort eventuella toppar/åsar på den gamla betongen så man inte behöver så tjock med avjämning (då ganska dyrt). Viktigt är också att välja en cementbaserad (Portland) avjämning som är anpassad för att vara exponerad (ex. designgolv eller liknande). Det går att pigmentera betongen eller avjämningen om man vill få den ljusare eller mörkare, dock kan en mörkare ton vara fördelaktig då eventuell nersmutsning inte blir lika tydlig.

En faktor man skall beakta är egenvikten av pågjutningen, och gör man det med betong kan den extra lasten bli ganska stor. Dessutom kan betongen behöva sprickfördelande armering. Vattenburen golvvärme går att få in i pågjutningen om den är någorlunda tjock, dock skall man alltid undvika temperaturfördelande plåtar/folie av aluminium i kontakt med betongen (bryts ner). Och för att hålla nere värmeförlusterna bör man ha underliggande cellplastisolering, vilka finns med frästa spår för golvvärme om man vill få ner bygghöjden.

Om jag förstår din beskrivning rätt vill du dra ut betongbjälklaget till utsidan. Detta kanske inte är optimalt eftersom det skapar en köldbrygga, vilket i sin tur kan ge problem med värmeförluster, kondens, nedsmutsning, mögelpåväxt m.m.

Väljer du avjämning/golvspackel brukar de ha tillhörande primer och ytbehandling. Det finns ett flertal medel man kan använda (silan, vattenglas, vax, olja, paraffin, harts, såpa, lack m.m.), och beroende på vem du frågar kommer svaret troligen bli olika. Jag kan tyvärr inte säga vilket som är bäst, det handlar om smak och tycke samt beständighet och underhåll. Om du kontaktar företag som utför denna typ av jobb så kan de säkert bistå med materialprov och referensbilder/objekt. Det kan ibland vara idé att gjuta upp och efterbehandla ett antal provkroppar som prov.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group