Hem Okategoriserade ​​Ny handbok för stenläggning

​​Ny handbok för stenläggning

Handbok för stenläggare - Beläggning med plattor och marksten av betong

​​Svensk Markbetong lanserar en ny handbok för markstensbeläggningar. Samtidigt släpps ett digitalt verktyg för att trafikklassa och dimensionera överbyggnaden för kommunala gator och industriytor.
​​
​​– Det handlar om hållbarhet. Markbetong har många fördelar jämfört med andra material. Den har lång teknisk livslängd eftersom den är temperaturoberoende, står emot vridningar och tål mekaniskt slitage, säger Anders Junghage, en av bokens fyra författare.

​​Det har gått 18 år sedan den förra handboken gavs ut. Den har varit branschens rättesnöre för konstruktion av en markstensyta och tjänat som kurslitteratur för landskapsarkitekter, men branschen har utvecklats enormt och mycket i boken är inaktuellt. Svensk Markbetong nya handbok Beläggning med plattor och marksten av betong, projektanvisningar och rekommendationer är uppdaterad med moderna arbetsmetoder. Ett exempel är konstruktioner med bundet bärlager, som introducerats för att minimera spårdjupsutveckling. Innehållet i boken är uppdaterat efter de nya krav som ställs i AMA-Anläggning 20.
​​
– Med den nya handboken kan alla anlägga marksten på rätt sätt, vilket ger ytor som håller,  säger Anders Junghage.

Svensk Markbetong är ett tekniskt branschsamarbete, som varit vilande sedan 2002, men våren 2016 träffades företagen Benders, Cementa, Starka och S:t Eriks i Vinnovas forskningsprojekt ”Klimatsäkra städer”.  ​​Tillsammans gick de igenom handboken från pärm till pärm och skrev om cirka 80 procent av innehållet. Boken kan nu läsas digitalt eller beställas utan kostnad på svenskmarkbetong.se
​​
​​På svenskmarkbetong.se finns även ett verktyg för att trafikklassa och dimensionera förstärkningslagret för kommunala gator eller industriytor. ​​Få personer har kompetens att göra alla beräkningar, men det nya verktyget för det enkelt.
​​
​​– Det här verktyget kommer spara mycket tid och pengar, samtidigt som det hjälper branschen att leverera mer hållbara ytor i slutändan, säger Erik Simonsen, utvecklingsledare på Cementa, och en av personerna bakom Svensk Markbetong.

Utvecklingen och uppdateringen av branschens arbetsmetoder kommer fortsätta. Handboken Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggning släpps i april och kommer att följas av flera böcker.