Hem Fråga Experten Fråga Experten: Standard för färgskillnaden?

Fråga Experten: Standard för färgskillnaden?

Fråga Experten

Finns det någon standard för hur stor färgskillnaden får vara mellan olika infärgade prefabricerade fasadväggar och på vilket avstånd man skall jämföra väggelementen?
/Per-Eric

Din fråga pekar på ett viktigt spörsmål vid infärgning av betong till fasader. Någon standard finns inte. Däremot finns numera en anvisning för hur man ska kunna definiera en betongyta inför ett avtal.

Svenska Betongföreningen har givit ut Rapport 14 ”Att beskriva betongytor”. Rapporten anvisar ett analytiskt sätt att beskriva en yta och i kapitel 6 anges en metod att fastställa ytans uttryck. Den baserar sig på att tillverkaren i förväg framställer en eller flera likare och att säljare och köpare kommer överens om toleranser. Just infärgad betong är svårhanterlig när det gäller enhetlighet i färg. Särskilt mörka ytor ger lätt skiftningar som ofta beror på kalkutfällningar.

Arne Hellström