Hem Okategoriserade WSP:s lyft – 34 procent kvinnor i chefsposition

WSP:s lyft – 34 procent kvinnor i chefsposition

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör på WSP
Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör på WSP. Foto: WSP.

Konsultbolaget WSP ökade andelen kvinnor i chefsposition med fem procent under 2019 – från 29 procent 2018 till 34 på ett år.

– Jämställdhet, och särskilt i ledande positioner, har varit ett viktigt fokusområde i vår strategi under lång tid, säger WSP:s HR- och kommunikationsdirektör Maria Lindfelt.

Målet är eliminera gapet mellan andelen kvinnor i bolaget (38 %) och andelen kvinnor i chefsposition (34 %).

– Det gap vi har idag kan förklaras av att vi befinner oss i ett generationsskifte där allt fler yngre kvinnor kommer in i branschen, men på sikt finns inga ursäkter för att gapet inte ska vara noll, säger Maria Lindfelt.

Liksom WSP:s vd Magnus Meyer har Maria Lindfelt deltagit aktiv i rekryteringarna till WSP Sveriges ledningsgrupp som idag består av 46 procent kvinnor.

– Magnus var oerhört tydlig med att vi behövde se till att ha en balans i ledningen, men under rekryteringsprocesserna har vi alltid valt den mest kompetenta kandidaten oavsett kön.

Fem tips från Maria Lindfelts för en jämställd organisation:

1. Strategi. Jämställdhet behöver göras till ett prioriterat verksamhetsmål och inget som ligger vid sidan av. Följ upp utfallet i högsta ledningen regelbundet och arbeta med ständiga förbättringar. Detta är i regel långsamma förflyttningar så våga vara uthållig.
2. En bas. För att öka andelen kvinnor i chefsposition krävs att det finns ett underlag internt. Det måste börja där. Det krävs också av oss att vi i näringslivet engagerar oss för att öka teknikintresset bland unga tjejer, redan innan de valt utbildning.
3. Arbete med cheferna. Tydliga riktlinjer och utbildning. Ett enkelt exempel är att alltid ha minst en kvinnlig kandidat vid rekryteringar i de grupper där andelen kvinnor är lägre än män (och även tvärtom såklart).
4. Kommunikation och hållbarhet. Hur ditt bolag beskriver och belyser allt från teknik och nya uppdrag till företagsinitiativ och inte minst jobbannonser säger något om företagskulturen. Det handlar om så enkla saker som ordval, bildval och önskade egenskaper som gör att fler känner sig inkluderade.
5. Förebilder med olikheter. Chefer och ledning är viktiga förebilder för hur unga människor idag ser på sin karriär och hur de kan vara en del i att bidra i samhällsutvecklingen.