Hem Hållbarhet Finja Betong inspirerar till drömhuset

Finja Betong inspirerar till drömhuset

Finja Betongs drömhusprojekt

Nu presenterar Finja Betong ett murat och putsat drömhusprojekt. Den fortsatta utvecklingen av informativt och lättillgängligt material ska inspirera till byggande och lyfta fram möjligheterna med materialet och företagets produkter.

– Att mura och putsa sin bostad är ett hållbart och tryggt val. Tack vare materialets positiva egenskaper hoppas vi kunna väcka intresset och få fler att se fördelarna med en murad och putsad konstruktion, säger Finja Betongs vd Bengt Widstrand.

På finja.se finns en projektsida med flera exempel på drömhus i olika stilar, ritningar tips och även fördelar och argument. Rörliga arbetsanvisningar i 3D visar hur man gjuter en grund, murar väggar, putsar fasaden och husets insida. Inspirerande filmer visar precis hur man går till väga.

– Argumenten för en murad och putsad byggnad är många och frågan är väl egentligen om vi har råd att inte mura våra hus, säger Bengt Widstrand.

Tack var de positiva egenskaperna i byggmaterialet är ett stenhus hållbart sett till både miljön och ägarperspektivet. Byggnadsmaterialet är icke-organiskt och kan varken brinna eller mögla, samtidigt som det har värmelagrande egenskaper vilket ger ett jämnt inomhusklimat året om med låg uppvärmningskostnad. Murblocken och putsen ger en beständig och stabil konstruktion som kräver minimalt med underhåll under sin långa livslängd. Lättklinkerblock går även att återanvända för att göra nya block.

På finja.se finns utöver det murade huset även rörliga arbetsanvisningar för badrumsrenovering och ett murat och putsat dubbelgarage. För garage, friggebod, attefallshus och fritidshus finns även ritningar och komplett materiallista med varje projekts produkter.

Sex fördelar med murat & putsat byggande enligt Finja Betong:
1. Fuktsäkert – Den icke-organiska lättklinkern står emot fukt, svampangrepp och mögelsporer.
2. Klimatsmart – En murad byggnad har genom sitt livscykelperspektiv låg miljöpåverkan och byggmaterialet går att återvinna vid rivning eller ombyggnad.
3. Ljudisolerande – En tung stomme stänger ute ovälkomna ljud utifrån och isolerar ljud mellan våningar inomhus.
4. Brandsäkert – Lättklinker och puts är icke-organiska material och brinner alltså inte.
5. Hållbart – Murade och putsade byggnader är nästan helt underhållsfria och håller flera generationer.
6. Energisnålt – Den murade stommen lagrar värme under varma dagar och släpper ifrån sig värme kalla dagar.