Hem Fråga Experten Fråga Experten: Tjocklek på betong i källargolv?

Fråga Experten: Tjocklek på betong i källargolv?

Fråga Experten

Jag har brutit upp ett gammalt källargolv från 1960 som saknade armering och var 10 cm tjockt. Jag har grävt ur ca 40 cm under färdigt golv, lagt 10 cm singel/makadamm 8-16 och isolerat med 20 cm cellplast. Jag hade tänkt att gjuta ca 10 cm med standard betong. Min fråga är vilken typ/dimension av armeringsmatta jag behöver använda? Räcker det med 5200 ? Och räcker det med 10 cm betong?

Måttet på plattan är ca 2,5×8 meter och väggarna är murade med betongshålsten med gjuten sula. Jag hade tänkt lägga armeringsmattan ca 4 cm ovanför cellplasten. Det skall även läggas golvvärme-slang under armeringen. Jag har även borrat in 8 mm armeringsjärn ( 30 cm långa med 30 cm mellanrum ) i den gamla grundsulan. Marken under bestod av mycket sten och grus och var ganska torr och fin. Är detta korrekt?
/Magnus

Jag tror att du i stort har tänkt rätt. Dock några synpunkter på din fråga: 10 cm betong är vanligast för denna typ av konstruktion. Betong har den olägenheten att den krymper. Betongens krympning minskar om du väljer en betong med inte alltför liten maximal stenstorlek, och en betong som inte har för högt vattencementtal. Å andra sidan kan betongen bli svårarbetad om stenstorleken är för stor och vattencementtalet är för lågt, vilket kan vara besvärligt för en så stor yta som din.

Tala därför med din betongleverantör om detta, så att du får en betong som är anpassad till såväl gjutbarhet som krympning. Glöm sedan inte att hålla betongen fuktig fjorton dagar efter gjutning, särskilt vid varmt väder och solbelysning. Det minskar också dess krympning.

Det är ganska vanligt att man lägger in armeringsnät 6150 i plattor på mark till exempelvis källargolv i villor. Näten skarvas enligt leverantörens anvisningar. Armeringen gör att krympsprickorna fördelas över ytan. De får mindre bredd men blir fler. Du får således inte en sprickfri betongplatta. Ett övergolv av limmade mattor eller en exponerad betong är i så fall mindre bra. Sprickorna i betongplattan spelar däremot inte så stor roll om du har ett klinkergolv med exempelvis max 10 cm plattstorlek, eftersom sprickorna då kan fördelas i klinkerplattornas fogar.

Efter att du lagt ut makadamen vore det bra om du kompakterat denna. Det finns behändiga och bra vibratorkompakterare hos materieluthyrare. Du har valt 20 cm cellplastisolering. Vid golvvärme brukar man rekommendera 30 cm för att minska värmeeffektförlusterna. Ovanför makadamskiktet eller mellan cellplastskikten är det en fördel att lägga en 2 mm byggplast som skarvas omlott. Det minskar fuktgenomslag från marken genom betongen.

Arne Hellström