Hem Okategoriserade Skellefteå kommun anmält till Konkurrensverket

Skellefteå kommun anmält till Konkurrensverket

Sara Kulturhus i Skellefteå
Sara Kulturhus är ett projekt för ett kommunalt kulturhus och hotell i Skellefteå, som namngetts efter Sara Lidman. Kulturhuset har ritats av White arkitekter och byggs i huvudsak i trä.

Skellefteå kommun har tagit fram ett nytt miljö- och klimatprogram där man bland annat har som mål att bygga hälften av alla byggnader i trä. Det leder nu till markanvisningar där kravet på stommaterialet är trä, något som fått Byggbetong John Dahlgren att anmäla kommunen till Konkurrensverket.

– Att utestänga en hel betongmarknad strider mot konkurrenslagen och är att betraktas som att bedriva konkurrensbegränsad verksamhet, säger Håkan Dahlgren, vd på Byggbetong John Dahlgren till Tidskriften Betong.

Han berättar om Skellefteå kommuns planer för området Västra Eriksberg som avser byggrätter på 40 000 kvadratmeter BTA.

– Kommunen avser att välja ut ett antal exploatörer och anvisa mark med kravet att allt ska byggas i trä. Men vi kräver att hela förfarandet skall ogiltigförklaras, säger Håkan Dahlgren.

Han hävdar att byggmaterial bör bestämmas av marknaden och att inte att våra politiker och tjänstemän ska få kräva att man endast får använda trä i byggandet.

– Att Skellefteå profilerar sig som trästad kan ju vara positivt för att gynna lokala företag, men man kan inte utestänga en hel betongbransch, säger Håkan Dahlgren.

Hans företag har precis investerat 25 miljoner kronor i en ny betongfabrik på Hedensbyn för att bland annat minska miljöbelastningen på transporter och kunna producera ”grön betong”.

– Men till vilken nytta då man utesluts från att tävla med betong som byggnadsmaterial?, säger Håkan Dahlgren.

Nu har företaget anmält Skellefteå kommun till Konkurrensverket.

– Konkurrensverket tog upp anmälan för en intern prioriteringsdiskussion, men baserat på underlaget så har vi beslutat att inte prioritera någon fördjupad utredning. Detta beror bland annat på att vi inte har kunnat se att trähusstrategin har fått faktiskt genomslag i den faktiska kravställningen i upphandlingar, säger Martin Bäckström, funktionsansvarig för tips och klagomål på Konkurrensverket.