Hem Okategoriserade Svevia bygger för ny vindkraftpark

Svevia bygger för ny vindkraftpark

Svevia Vindkraftverk
Foto: Ricke Johansson.

Svevia ska utföra alla betongarbeten inför resandet av de nya vindkraftverken i Burträsk i Västerbotten.

– Det finns en mängd utmaningar med att anlägga en ny vindkraftpark. Varje projekt har sin tjusning, säger Svevias projektchef Dan Hellenberg.

Parken kommer att uppföras vid Blåbergsliden där det finns goda förutsättningar för att utvinna förnyelsebar energi med vindkraft. Kontraktet är värt cirka 200 miljoner kronor och uppdraget kommer från Blåbergsliden Vind, ett dotterbolag till Holmen AB. Svevia står även för mark- och elarbeten.

– Det omfattar breddning och förstärkning av 15 kilometer befintlig väg och att bygga nio kilometer ny väg upp på Blåbergslidens höjd. Det är klassisk bergs- och skogsmark med Burträsk samhälle intill och bara fem mil till Skellefteå. Vi har byggt projekt på betydligt mer isolerade ställen, säger Dan Hellenberg.

Varje vindkraftverk är 200 meter högt med en rotor på 158 meter i diameter och kommer att resas på sammanlagt 26 betongfundament. Vid fundamenten anläggs även planer för kranarna som lyfter vindkraftverken på plats och ytan måste därför förstärkas grundligt för att klara vikterna.

Bygget startar i april och beräknas vara klart under sommaren 2021 då kraftverken ska resas. Vindkraftparken kommer att ha en kapacitet som försörjer cirka 100 000 hem med förnybar hushållsel.