Hem Okategoriserade Säkerhetsvecka hos Strängbetong

Säkerhetsvecka hos Strängbetong

Strängbetongs säkerhetsvecka

Strängbetong är mitt uppe i sin Säkerhetsvecka med syftet att öka medvetenheten om risker och beteende. Inom koncernen finns en gemensam ambition att utveckla en kultur med noll olyckor.

– Vi behöver påminnas om att det vi gör många gånger är riskfyllt inom vissa funktioner. Efter vår första Säkerhetsvecka 2014 kunde vi se en tydlig effekt i vår statistik, säger Strängbetongs arbetsmiljöansvarige Samuel Viik.

Temat för i år är ”Jag håller mig utanför riskzonen”. Medarbetare och chefer samlas för olika gruppövningar och diskussioner.

– Dagligen gör vi riskbedömningar och ibland så inträffar det vi inte hade kunnat förutse. Men genom att ha en bra dialog där alla vill framåt blir vi än mer medvetna om riskerna omkring oss, säger Samuel Viik.

En säkerhetsplan som togs fram under förra året fokuserade på att adressera säkerhetsfrågorna så tidigt som möjligt i projekten. Säkerhetsplanen är kopplad till Strängbetongs projektprocess med så kallade grindar. För att projektet ska gå vidare till nästa fas måste vissa kriterier uppfyllas innan nästa grind öppnas, även när det gäller säkerhetsfrågor.

– På Strängbetong vill vi exempelvis ha en viss yta för att lossa våra produkter på montagearbetsplatsen och det behöver lyftas redan i affärsskedet, säger Mikael Rolf, arbetsmiljöingenjör på Strängbetong.

Han understryker att Strängbetong vill samma sak tillsammans med kund och beställare – att förutsättningarna för ett säkert arbete är de bästa.

– Det är viktigt att skapa dessa förutsättningar tidigt i ett projekt. Gensvaret har varit starkt hos alla. Och extra roligt är det att vi har blivit nominerade till Håll Nollans arbetsmiljöpris.

Enligt arbetsmiljöansvarige Samuel Viik finns det inget verktyg som är viktigare än något annat för att minimera olyckorna.

– Det är hela tiden en kombination av beteenden och regelverk och riktlinjer. Det är viktigt att kontinuerligt prata om hur vi jobbar och hur vi beter oss på vår arbetsplats.