Hem Arkitektur Kasper Salin-priset till Brf Viva

Kasper Salin-priset till Brf Viva

Brf Viva
Brf Viva i Göteborg.

Prisregnet över Riksbyggens Brf Viva är fortsatt ihärdigt. På tisdagen tilldelades Göteborgsprojektet Kasper Salin-priset på Arkitekturgalan i Stockholm.

– Det är givetvis väldigt stort för oss. Vi anstränger oss dagligen för att skapa intressanta miljöer som har betydelse för de som bor, arbetar eller bara rör sig genom dem. Mycket av det som byggs idag passerar bara obemärkt förbi, det tror vi inte är att bygga en hållbar värld utan vi behöver visa på fler sätt att bygga, bo och verka, säger Andreas Norrman, arkitekt på Malmström Edström Arkitekter.

Brf Viva består av 132 bostäder och har ritats av Malmström Edström Arkitekter. Hela projektet genomsyras av hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

– Därför har vi till exempel valt en fasad av klimatförbättrad betong med 30 procent lägre klimatpåverkan och som är just väldigt hållbar och helt underhållsfri, säger en stolt Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen i Göteborg.

Juryns motivering: Ett stort register av arkitektoniska kvaliteter – formkänsla, taktilitet, utblickar och variationer i rymd och ljus – är utmärkande för projektet. Platsens krävande förutsättningar vänds genom skicklig volymbehandling till en tillgång där privat och offentligt ordnas och binds samman genom sekvenser av välgestaltade, överraskande rumsupplevelser, såväl inne som ute. Med hög ambition och stor omsorg om både mötet mellan byggnader och landskap och de boende är Brf Viva en inspirerande förebild.

Kasper Salin-priset delas ut av Sveriges Arkitekter sedan 1962 utifrån en donation av stadsarkitekten Kasper Salin. Brf Viva har tidigare utsetts till “Årets bostadsutvecklare”, “Årets Miljöbyggnad” och ”Årets bästa byggnad i Göteborg”. I projektet har Riksbyggen samarbetat bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE – Research Institutes of Sweden.