Hem Okategoriserade Varannan utstationerad är byggnadsarbetare

Varannan utstationerad är byggnadsarbetare

Årsrapport från Arbetsmiljöverket

Nästan häften av alla utländska arbetstagare i Sverige är byggnadsarbetare. Under 2019 stod byggsektorn för 46 procent av de drygt 41 000 personer som anmäldes till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister.

– Det speglar den höga aktivitet vi kan se på byggmarknaden, inte minst i storstäderna, säger Arne Alfredsson, tf. avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Polen har flest anmälda byggnadsarbetare, cirka 8000, i landet följt av Indien och Tyskland. Siffrorna kommer från Arbetsmiljöverkets årsrapport för 2019. Ungefär 63 procent av samtliga anmälningar till utstationeringsregistret gällde storstadsområdena Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Näst flest utstationerade finns i tillverkningsbranschen (20 procent) före IT-branschen (16 procent).

Arbetsmiljöverket administrerar utstationeringsregistret, där utländska arbetsgivare anmäler att arbetstagare ska arbeta tillfälligt i Sverige, sedan juli 2013.

– Reglerna om utstationering finns till för att skapa lika rättigheter för alla arbetstagare i Sverige. De stärker de utstationerade arbetstagarnas rättigheter samtidigt som de underlättar för människor att arbeta i andra länder och för företag att erbjuda sina tjänster över gränserna, säger Arne Alfredsson.

Läs Arbetsmiljöverkets årsrapport i sin helhet på av.se.  >>