Hem Hållbarhet Bellman Group förvärvar Såcab

Bellman Group förvärvar Såcab

Såcab

Bellman Group har köpt upp Såcab Åkericentral. Därmed får åkeri- och entreprenadföretaget tillång till en egen återvinningsanläggning för schaktmassor.

– Infrastruktursatsningarna i Stockholmsregionen fortsätter och genom förvärvet av Såcab kan vi tillgodose våra kunders stora behov av transport och schakt i området, säger Bellman Groups vd Håkan Lind.

Förutom att förmedla fordon och maskiner inom bygg- och anläggningsbranschen hanterar Såcab rena schaktmassor som kan återvinnas i andra projekt. I och med förvärvet utökar Bellman Group sin kapacitet i Stockholmsregionen.

– Dessutom gör återvinningsanläggningen vid Fors Trafikplats att vi kan korta transporter med massor från och till projektplatserna, vilket både är lönsamt och miljövänligt, säger Håkan Lind.

Såcab verkar i huvudsak i Storstockholm och förfogar över cirka 100 enheter bestående av entreprenadmaskiner och lastbilar. Nettoomsättningen för 2019 beräknas uppgå till 185 mkr. Bellman Group förvärvar samtliga aktier i bolaget. Köpeskillingen uppgår till 77 mkr kontant.