Hem Okategoriserade Ny handbok från Svensk Byggtjänst

Ny handbok från Svensk Byggtjänst

RIta detaljer

En hy bok, Rita detaljer – En handbok för arkitekter och byggnadsingenjörer i system- och byggnadsskede, har getts ut av Svensk Byggtjänst.

Handboken, som är på 289 sidor och skriven av Niclas Hedin, vänder sig till alla som vill veta mer om hur byggande och till praktiserande arkitekter, konstruktörer och ingenjörer som vill lära sig mer om att rita detaljer.

Att bygga hus med hög prestanda kräver genomtänkta detaljer eftersom de har stor indirekt inverkan på flera faktorer som energi, fukt och termiskt klimat. I bokens appendix redovisas de kritiska snitten som berör ytterväggen. Boken innehåller också 22 principdetaljer som kan appliceras på valfri konstruktion, med några av de vanligaste skärningspunkterna i byggnader där detaljutformning är viktig. Varje princip illustreras i tre olika utföranden; med skivor, med betong och med tegel.

Niclas Hedin är arkitekt med 25 års erfarenhet från Stockholm och New York. Han har ett intresse för tekniska beskrivningar och sitter med i referensgruppen för AMA Hus 21. Han arbetar nästan uteslutande med projektering av bygghandlingar för olika skolprojekt.