Hem Reportage När elementet får uttrycka sig fritt

När elementet får uttrycka sig fritt

Ringstorp

Trädgårdsstaden i Helsingborg består av fyra punkthus och några radhus. Här har betongelementen fått visa massor av sina olika möjligheter från friläggning av ballasten till grafiska mönster. Huskropparna kläs in av balkonger som ger en livfullhet till fasaden.

Text: Jakub Jílek, Kjellander Sjöberg. Foto: Michael Westerlund.

Trädgårdsstaden är belägen i Norra Helsingborg på Ringstorpshöjden mellan Pålsjöskogen, Fredriksdals trädgårdar och havet. I skärningspunkten mellan villakvarter, flerbostadshus och koloniområde utgör Lunakvarteren en varierad blandning av stadstypologi som är ett nyskapande komplement i stadsbilden.

Trädgårdsstaden består av en öppen kvartersbildning med fyra punkthus samt radhus kring ett grönt gemensamt parkrum. Husen har vinklats och fördelats för optimerade utsikter, goda sol- och vindförhållanden och för att skapa ett behagligt stadslandskap i markplanet.

Ringstorpshöjden, som är Helsingborgs högst belägna stadsdel, erbjuder oslagbara utsikter mot Helsingör i väst och rapsfälten inåt land bortom stadens utkanter. Två av projektets fyra punkthus, Castor och Pollux är idag uppförda och de två återstående är under genomförande.

 

Grundkonceptet är rena och ärliga material utan efterbehandling med betongelementet som huvudingrediens. I projektet studerades i detalj betongens möjligheter till olika uttryck genom sina grundkomponenter. I fasaderna varieras ett antal betongytor som matrisgjutning, infärgning, gjutning mot grafiskt papper och olika nivåer av friläggning av betongens ballast. Varje teknik är analyserad och testad för att få fram det resultat som efterfrågats. En ballast av dalaporfyr använts för det element som framstår rödaktiga och en med vit marmorkross för de elementa som ska framstå ljusa.


Mer om Ringstorp
Beställare: Sundprojekt, Slättö.
Arkitekt: Kjellander Sjöberg i samarbete med Edge Landskapsarkitekter.
Konstruktör: Struktor, Peter Bojrup.
Entreprenör: NBI
Betongleverantör: Betong
Byggår: 2019 (under byggnation).


Fasadens bearbetning består inte bara av en variation av betongfärger och mönster, utan har också fått olika struktur. En matrisgjuten skiva med två olika reliefer samt en slät yta. Reliefen skapar skiftningar i ytan allteftersom skuggans förflyttas under dagen vilket aktiverar nyfikenhet och ger variation på distans. Betong har dessutom en förmåga att vackert bryta ljus olika beroende på väderlek vilket förändrar utseendet. Varje hus får sitt eget mönster och materialpalett inom en för kvarteret sammanhållen helhet.

Detalj 1: Balkongerna
Glasverandor, som små privata växthus, klättrar upp för fasaderna. Balkongerna är uttrycksfullt gestaltade och skapar en livfull variation mellan husen. Balkongerna kläs med räcken av metall eller laminerat glas i toner som samspelar med betong i sammanhängande och dämpade paletter.

Polaris på 16 våningar bygger vidare på arkitekturen från sina något lägre grannhus Castor och Pollux. Höghuset ärver de matrisgjutna betongelementen och de generösa balkongytorna men i en ny pagodliknande lappning. Låghuset, som blir kvarterets mittpunkt, fortsätter släktskapet men i rundare former och med tegelfasad. Här får markplanets fasad en betonggjuten sinusmatris.

Byggnaden plockar upp stadsdelens röda toner i sitt varierade tegel, vilket även anspelar på Helsingborgs-teglet, och avslutas med en indragen takvåning med stora terrasser och rundade hörn.

Detalj 2: Ärligheten
Trädgårdsstaden utformning hämtar sin idé och struktur från det närliggande lokala sammanhanget med sin blandning av högre hus, koloniträdgårdar och villatomter. Arbetet med att studera betongens egenskaper för Trädgårdsstadens uttryck utgick från denna rikedom och startade redan vid tävlingsvinsten 2014.

Ärligheten i att uttrycka fasadens materialitet omfattar också att inte försöka dölja skarvar mellan betongelementen utan använda dem som en del av estetiken. Skarvarna är ett resultat av ett tekniskt utförande, en rest från effektiv byggteknik vilka blir en del av helheten. Genom att skapa ett genomtänkt och studerat lapptäcke av staplade element i olika uttryck bildas en vacker helhet som varieras mellan de olika husen.

Samarbetet för att ta fram rätt betongelement utgick från ett nära samarbete mellan producent, arkitekt och byggherre. Teknisk know-how tillsammans med en stor portion experimenterande resulterade i de element som tagits fram för byggnaderna. Ett betongelement består av ett antal synliga grundkomponenter som vi var intresserade av att studera där cementen och ballasten primärt formar utseendet på betongen. Fabrikanten bidrog med kunskap om hur blandningstekniken och formarnas egenskaper påverkar resultatet.

De olika ytorna som använts på Ringstorp är slät betong mot form, matrisgjutning med olika relief, grafiskt papper med olika mönster, cement och ballast.

Detalj 3: Betongens olika uttryck
Det släta elementet utgör baselementet i fasadens komposition. Vi valde att dels ta fram ett element i grå cement utan synlig ballast som stöds av ett med synlig marmorkross som framstår vit. En stenstorlek på 5-8 millimeter visade sig göra att färgen framträdde bäst på elementens yta.

Detalj av mötet mellan frilagd ballast och matrisgjutning.

Det visuella uttrycket på de släta betongelementen kontrolleras med hjälp av ett grafiskt papper. Pappret ges olika mönster och när det placeras i formen stoppas härdningen på valda områden. Mönstret på pappret har en så kallad retarder vilken förändrar härdningsprocessen mot formens yta.

I princip kan retardern printas på pappret med vilket mönster som helst men kräver att formen är slät. Vi har arbetat med att frilägga ballasten på olika sätt. Till exempel har det grafiska pappret med olika mönster kompletterades med att stryka retarder direkt i formen och på så sätt frilägga ballasten på hela ytan. Det grafiska pappret kommer från Graphic Concrete.

Som komplement till de släta ytorna arbetades med en gjutning som ger betongelementet en relief. Traditionellt byggs formen av trä med ett snickrat mönster som avlägsnas när elementet härdat. Det experimenterades med trälister i olika utförande vilket det visade sig kostsamt eftersom listerna ofta gick sönder och måste bytas ut innan efterföljande gjutning. Istället har en matris av gummi använts och som kan återanvändas i nästkommande form. Reckli har levererat matrisen som skapar reliefen.