Hem Okategoriserade “Passar vår kompetens inom tunnelkonstruktion”

“Passar vår kompetens inom tunnelkonstruktion”

Lovudden
Foto: AF Gruppen.

Det blev norska AF Gruppen som fick uppdraget att färdigställa Förbifart Stockholm på Lovön. Arbetet startar i sommar och kontraktsvärdet uppskattas till 3 400 MSEK.

– Vi i AF Gruppen är glada över att få Trafikverkets förtroende att genomföra detta krävande tunneluppdrag, säger Morten Grongstad, koncernchef i AF Gruppen.

Tunnelbygget av Förbifart Stockholm på Lovön stoppades för drygt ett år sedan då Trafikverket sade upp avtalet med entreprenören Lovön samverkan AB. Entreprenörens italienska ägare stämde sedan Trafikverket på 870 Mkr i en domstol i Rom.

Förbifart Stockholm är en ny sträckning av E4:an och byggs till stor del i tunnel från Kungens kurva till Häggvik. Sträckningen är 21 km och planeras vara färdig i slutet av 2024.

AF Gruppens entreprenad är placerad på Ekerö och sträcker sig sex km från norra delen av Kungshatt, under Lovö till mitten av Lambarfjärden. Den omfattar anläggningsarbeten för sex km huvudtunnlar, sju km ramptunnlar och åtta schakter. I vägtunnlarna ska vägkroppen byggas med VA-system, OPI-kanalisation samt inklädnadsvalv.

– AF har etablerat en stark position i Sverige och vi ser fram emot att samarbeta med Trafikverket i ett uppdrag som passar vår kompetens inom tunnelkonstruktion, säger Morten Grongstad.