Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betong till garageuppfart?

Fråga Experten: Betong till garageuppfart?

Fråga Experten

Vi har en garageuppfart med ”cobbelstones” på hälften och grus på sista hälften. Jag har funderat på att ändra allt till betong. Jag har inte sett detta här i Sverige och undrade om det är något som inte skulle fungera på grund av klimat eller något annat? Tänkte att göra den i kanske sex till åtta stora bitar, precis som man har gjort en gång i tiden i Kalifornien (helt annat klimat förstås).
/Jamal

Betong till en garageuppfart bör anpassas för att klara detta klimat (exponering). Eftersom det är cyklisk frysning i fuktig miljö med tösalter hamnar man i exponeringsklass XF4, detta innebär att man brukar välja en betong med vatten-cement-tal (vct) på max 0,45 och att betongen är frystestad (med specifik lufthalt).

De frystestade betongerna är som regel tillverkade med Anläggningscement.  Har man armering i betongen blir det dessutom klass XD3, vilket innebär vct max 0,40 och ett täckandebetongskikt till armeringen på minst 25-45 mm (beroende på förväntad livslängd 20-100 år).

Så skall man följa ”betongstandarden” (SS137003, EN206, Betongrapport 11) blir det en frystestad anläggningsbetong med vct 0,40 om det är armerat eller 0,45 om oarmerat. I ditt fall kan det fungera med en ”vanlig” betong som har vct max 0,45 och minst 4,5% lufthalt. Viktigt är att den blandas väl, och att efter att den har gjutits härdas ordentligt (skyddas mot uttorkning och hålls fuktig minst en vecka).

Det funkar utmärkt att tillverka gatstenar av betong istället för att köpa färdiga av granit. Ett alternativ till att sätta sten-för-sten, är att istället gjuta hela uppfarten och mönstra med schabloner som har utseendet av gatstenar. Man får då till en mer jämn/plan yta utan en massa fogar där det kan växa ogräs. Om du söker på mönstrad markbetong kan du se hur resultatet kan bli.

Oskar Esping,  tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group