Hem Fråga Experten Fråga Experten: Täckskikt vid R120?

Fråga Experten: Täckskikt vid R120?

Fråga Experten

Jag har fastnat lite på en tankenöt som jag inte lyckas reda ut. Jag har fått frågan om R120 på håldäck med basmått 55 mm. Exponeringsklassen med hänsyn till korrosion kräver 20 mm i täckskikt. Jag tänker då att armeringens ovansida, som går mot håldäckets kanaler, måste väl fortfarande vara samma täckskikt som exponeringsklassen kräver. Eller tänker jag helt fel här? Eftersom elementet är klassat uppåt på grund av angrepp underifrån bör väl endast basmåttet vara högre?
/Andreas

Om jag förstår din fråga rätt undrar du om täckande betongskikt enbart gäller till den exponerade ytan (ex undersidan) eller om det även gäller andra ytor som exempelvis runt hålen inne i prefabricerade hålbjälklag. Tillräckliga täckskikt är viktigt för att skydda armeringen från angrepp, dvs korrosion förorsakad av klorider alternativt karbonatisering samt höga temperaturer vid brand. Dessutom är täckskiktet viktigt för att säkerställa vidhäftningen/förankringen av armeringen.

Vad gäller basmått, anger det täckskikt inklusive utförandetolerans. För platsgjutna konstruktioner är som regel denna tolerans 10 mm, och inom prefab kan den vara 5 mm.

Täckskiktet gäller mot yta med aktuell exponering. Man kan exempelvis tänka sig ett parkeringshus där ovansidan utsätts för klorider (klass XD3) och undersidan karbonatisering (XC3), vilket kommer ge olika krav på högsta vatten-cement-tal (vct) samt maximala täckskikt. Täckskiktet är förutom exponeringsklass och vct beroende på förväntad livslängd (livslängdsklass).

Vad gäller då de olika ytorna för ett håldeck, så kan man ju tänka sig att betongen runt hålen/kanalerna kommer att utsättas för karbonatisering, och då samma krav på täckskikt gälla här som den sida som karbonatiserar. Skulle hådecket utsättas för klorider, tror jag inte att man behöver beakta detta i hålen/kanalerna, utan att man kan nog utgå från att denna miljö är skyddad från klorider. Men om det finns risk att vatten tar sig in (sprickor, ändarna, genomföringar, mm) och kan ta med klorider kan även detta utrymmer behöva beakta detta. Ovansida har dessutom ett extra skydd av pågjutningen, och eventuell beläggning, som normalt läggs på håldäcket.

Däremot kan ändarna på håldäcken vara extra utsatta, eftersom man i produktionen kapar av håldecken i olika längder och järnen då exponeras (inga täckskikt). Som skydd kan då tillverkaren behandla ändarna med epoxi eller annan tätgörande färg/korrosionsskydd.

Om man utgår från att ovansidan är skyddad från angrepp, och att det bara är undersidan som man avser tillräckliga täckskikt för armerinsgkorrosion av karbonatisering, så är min mening att samma krav även bör gälla i hålen/kanalerna.

Oskar Esping,  tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group