Hem Okategoriserade “Vi rustar och gör oss mindre sårbara”

“Vi rustar och gör oss mindre sårbara”

Stefan Ohlsson, vd för Strängbetong.
Stefan Ohlsson, vd för Strängbetong. Foto: Strängbetong.

Spridningen av coronaviruset covid-19 har fått företagen i samhällsbyggarbranschen att vidta åtgärder för att säkra anställda och leveranser. Mapei har stoppat alla besök på deras fabriker och på Strängbetong hålls kontakten med kunder och partners genom telefon och videomöten.

– Än så länge är vi opåverkade vad gäller produktion, montering och byggnation. Samtliga produktionsenheter i Sverige och Baltikum producerar enligt plan och även våra projekt och byggen rör sig framåt som de ska, säger Strängbetongs vd Stefan Ohlsson.

Inte heller Mapei har några förändringar i sina leveransflöden. En beredskapsgrupp ser till att den operativa driften upprätthålls. För tillfället finns ingen förhindrande eller försenande omständighet men en medvetenhet om att detta kan ändras av utvecklingen och konsekvenserna av myndigheternas rekommendationer.

Samtliga tjänstemän liksom projektledare och konstruktörer har blivit ombedda att jobba hemma i möjligaste mån. Mapei har även bett sina anställda att undvika kollektiva transportmedel och att skaka hand vid hälsning.

– Sannolikt kommer covid-19 göra att vi rustar och gör oss mindre sårbara för liknande kriser framöver. Det kan handla om att vi styr upp robustare och säkrare sätt för att jobba och mötas på distans. Jag tror också att vi kommer att behöva se över riskerna vad gäller både produktion och kompetens. Både för miljön och för leveranssäkerheten är det positivt om vi kan ha kompetens och produktionskapacitet så nära bygget som möjligt, säger Stefan Ohlsson.

På Kynningsrud har man märkt av en minskning av antalet uppdrag vilket har lett till att en del förebyggande åtgärder har initierats.

– På detta sätt kan vi begränsa de långsiktiga negativa effekterna. Vi förstår att det är olyckligt och svårt för våra medarbetare, men vi gör det för att alla ska ha en säker och välutrustad arbetsplats när samhället normaliseras, säger Kynningsruds koncernchef Pål Kynningsrud.

Han är tacksam för sina medarbetares mod och ansträngningar. Genom ett intensivt arbete ska produktionen upprätthållas.

– Vi vet att vi och alla andra företag är beroende av att hålla hjulen igång, för att få samhället att fungera.