Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betongplatta som altan?

Fråga Experten: Betongplatta som altan?

Fråga Experten

Jag vill gjuta en betongplatta som altan. Altanen blir ca 12x5m där delar av ytan blir utan tak. Jag vill gärna att altanen blir skön att gå på med bara fötter men samtidigt inte för hal vid regn och snö. Hur ska man göra för att få ett hållbart resultat som håller sig snygg i många år? Vad rekommenderar ni för att jämna till ytan?
/Tinh

Jag har själv en betongplatta som altan, på ca 12×8 meter där halva plattan är under tak. Jag göt den för åtta år sedan och den har hållit sig snygg. Några saker att tänka på är:

1. Var noga med grundarbetet, ha ett stabilt/packat bärlager (makadam) på geoduk, och som gärna är dränerat. För att underlätta gjutningen och få till en jämntjock platta kan plastfolie läggas ut mellan bärlager och betong. Om du någon gång i framtiden vill bygga in och hålla utrymmet uppvärmt, lägg även ut cellplastisolering (min 100 mm).

2. Ha tillräckligt med armering och en betongtjocklek på minst 100 mm. Betongen kommer krympa med tiden, så det behöver armeras för både laster och krympningen. Förslagsvis använder du ett 6/150 nät och ett par 8 mm järn runt plattans ytterkant. Om du inte vill riskera synliga krympsprickor kan du dubbelarmera (över och underkant) med nät.

3. Välj ”rätt” betong, dvs en betong som är anpassad för miljön. I ditt fall behöver betongen klara av cyklisk frysning i fuktig miljö, motsvarande exponeringsklass XF3. Detta ger vatten-cement-tal (vct) max 0,55 samt ha en lufthalt på minst 4,5% (om 16 mm sten). Om du planerar att tösalta ytan bör du sänka vct till max 0,45 och gärna använda en frystestad betong. Trög och stenig betong är bra för att hålla nere krympningen (och sprickrisken), men blir å andra sidan jobbig att lägga ut och kan vara svår att pumpa. Vill du ha en ljusare betong kan du välja slagg som bindemedel elelr vitpigment (titan), och om mörkare betong tillsätts svart pigment (järnoxid) och/eller anläggningscement. Mörk betong har fördelen att nedsmutning inte blir lika tydlig, mon blir å andra sidan mycket varm om den är i solljus.

4. Se till att betongbilen kan komma intill och lägga ut betongen där den skall vara, dvs att du inte behöver skyffla eller köra med skottkärra. Betongen skall heller inte flyttas med vibrostaven. Rännan på en betongbil kan vara 8-12 meter. Funkar det inte att ränna, kan man köpa till pumpning (kombi eller separat). Var väl förberedd vid gjutning med utrustning och arbetskraft (kompetent), man har begränsad tid att lägga ut betongen och få till en plan och jämn yta.

5. Se till att ytan inte har svackor och att den har ett svagt fall mot utsidan så vatten inte blir stående på plattan. Detta för att inte få lokal nedsmutsning.

6. Grovglätta, brädriv eller på annat sätt avjämna ytan så den blir jämn och något hårdgjord med lite struktur. Undvik att finglätta då det kan försämra frostresitensen i ytan, och framför allt riskera delaminering (av luften), samt göra ytan hal när den är blöt. Om du kollar runt på olika gjutna ytor utomhus kan du se hur du vill ha din ytstruktur. Det funkar också att diamantslipa ytan när betongen hårdnat, men då det exponerar ballasten blir utseendet ett annat.

7. Direkt efter gjutning, täck och skydda mot uttorkning. Håll plattan fuktig i minst två veckor, gärna längre. Blåsigt och torrt väder (vår och sommar) gör avdunstningen större och vikten av god härdning är större.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group