Hem Okategoriserade “Vi tar del av de senaste råden”

“Vi tar del av de senaste råden”

Magnus Ohlsson
Magnus Ohlsson. Foto. Cementa.

Cementa lägger nu all kraft på att fortsätta leverera cement till sina kunder, så länge det inte bidrar till spridning av coronaviruset eller sjukdom.

– Vid sidan av våra etablerade rutiner för minskad smittorisk följer vi dagligen utvecklingen och tar del av de senaste råden från Folkhälsomyndigheten, säger Cementas vd Magnus Ohlsson.

Under inledningen av året har Cementas cementfabriker genomfört sina årliga underhållsstopp. Skövdefabriken är tillbaka i normal drift medan Slitefabriken liksom Brevik-fabriken (i Norge) är i slutfasen av sina stopp. Cementas lager- och leveransläge är i nivå med föregående år och följer de planer som tidigare lagts.

– Vi är beredda att göra snabba förändringar om behov uppstår utifrån ett förändrat läge, säger Magnus Ohlsson.