Hem Fråga Experten Fråga Experten: Invändig pågjutning?

Fråga Experten: Invändig pågjutning?

Fråga Experten

Jag har ett äldre hus från 1934 med granitgrund (hela källardelen) som invändigt är i rätt dåligt skick. Jag ska bygga om en del till tvättstuga och vill fixa till väggarna. Jag vill helst få släta väggar invändigt så dom senare kan kaklas. Vad är bästa lösningen för att få släta innerväggar på en murad granitgrund? Kan man gjuta på invändigt med betong?
/Rolf

Det kan fungera fint att forma upp en plan yta (med formplywood) och fylla mellanrummet mot granitgrunden med betong. Om muren är i dåligt skick och du är orolig för att den skall rasa, kan en förstärkande motgjutning av betong vara en bra lösning

Men det finns några saker att beakta.

  • Om du har rörelser i grundmuren kommer fogarna mellan granitblocken ta upp detta på ett bra och kontrollerat sett. Om du då gjuter upp med betong kan denna möjlighet att ta upp rörelser bli begränsad och ge sprickbildning i betongen samt ev ske okontrollerat. Är däremot granitmuren grundlagd på berg kommer det inte vara några rörelser, och att gjuta på med betong är inga problem med tanke på detta.
  • Om granitmuren är ojämn kommer det gå åt ganska mycket betong för att ytan skall bli horisontell och plan.
  • Det kan vara svårt att få till så att man kan fylla formen i överkant och att komma ner ned vibrostav, men går att lösa genom att ha påstick på formen och istället pumpa in en SKB (självkompakterande betong).
  • Det kan bli ganska kostsamt att forma upp och gjuta med betong, speciellt om den skall pumpas.
  • Med betong och granit kommer det bli en fuktvandring in mot uppvärmt utrymme, och kan vara svårt att förhindra. Dessutom utan isolering kommer värmförlusterna och komforten påverkas negativt, samt att det finns risk för kondens på invändiga ytor som kan ge fuktproblem och nedsmutsning. Lägger man på en invändig fuktspärr under kaklet kan den riskera att släppa om betongen är fuktig.

Ett annat alternativ skulle kunna vara att utvändigt foga om mellan granitstenarna/blocken så det ser bra ut, och invändigt regla upp en isolerad vägg med plastfolie som fuktspärr. Använd då lämpligen fukttåliga material som cellplast, plåtreglar, fibercementskiva, byggplast, osv. Följ gärna de anvisningar som gäller för våtrum rörande materialval, regelavstånd, mm. Kan också vara viktigt att det är utfört på ”rätt sätt” för att hemförsäkringen skall gälla vid eventuell skada, eller vid försäljning av huset.

Oskar Esping,  tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group