Hem Hållbarhet Finja Betong stärker hållbarhetsarbetet

Finja Betong stärker hållbarhetsarbetet

Finja

Med det internationella EPD-systemet som grund fortsätter Finja Betong arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor. På finja.se finns miljövarudeklarationer tillgängliga för nedladdning.

– Genom våra EPD:er har vi ett kraftfullt verktyg för att anpassa, utveckla och därmed minska vår miljöpåverkan. Sedan flera år har Finja ett starkt engagemang för miljöfrågor, detta syns inte minst i vår satsning på egen vindkraft, säger Finja Betongs vd Bengt Widstrand.

En EPD (Environmental Product Declaration) möjliggör granskning av en produkt ur ett livscykelperspektiv. Genom en livscykelanalys granskas produktens miljöpåverkan från utvinning av råvaran till återvinning.  Även resursförbrukning vid tillverkning, transport och avfallshantering inkluderas i analysen. Finja Betong har haft EPD:er för sex av sina produkter; Murblock Fördel, Murblock Bas, Isolerblock Exakt, Fiberputs B, Finbetong och Murbruk Exakt sedan 2017.

–  Med våra EPD:er som grund kan vi fortsätta utveckla och förädla våra produkter för att skapa byggmaterial med så låg miljöpåverkan som möjligt, säger Bengt Widstrand.