Hem Fråga Experten Fråga Experten: Mäta pumpbarheten?

Fråga Experten: Mäta pumpbarheten?

Fråga Experten

Finns det något bra sätt att mäta pumpbarhet på en betongmassa, liknande som man kan mäta flyttbarhet och konsistens. Jag jobbar med eldfasta massor och det är inte ovanligt att vi har problem när vi ska pumpa.
/Tomas

Jag känner tyvärr inte till någon metod för att mäta pumpbarheten. Det finns riktlinjer för hur man proportionerar en pumpbar betong (t.ex. Betonghandboken). Men man kan fråga sig vad “pumpbarhet” är?

Som jag ser det är det tre aspekter som är viktiga, (1) sammanhållningen, (2) segheten och (3) elasticiteten. Givetvis är stenstorleken viktig för vilken slangdiameter du har. Men man vill ju ha en betong som inte separerar eller delar på sig i pumpen/slangen, och har för hög seghet (ger högt pumptryck). För mycket luft kan göra att man får en betong som “fjädrar”.

Sedan vill man ju att betongen skall fastna på ytan man skall spruta, vilket också styrs av konsistensen och indirekt materialsammansättningen. Att avgöra om betongen är pumpbar är inte enkelt, och ibland kan det vara ganska godtyckligt. Ofta handlar det om erfarenhet och en känsla för att bedöma detta.

Det skulle vara bra om det fanns en enkel metod för att bestämma denna. På coinweb.no kan du hitta Sintef-rapporten “Pumping of concrete and mortar – State of the art”, som tar upp frågeställningen. Det finns även litteratur i ämnet av exempelvis Denis Kaplan, François de Larrard, Thierry Sedran.

Oskar Esping