Hem Mixat “Vi har mycket att lära av varandra”

“Vi har mycket att lära av varandra”

Jesper Göransson, Peabs vd och koncernchef i Peab
Jesper Göransson vd och koncernchef för Peab.

EU-kommissionen har godkänt Peabs förvärv av YIT:s beläggnings- och ballastverksamheter i Finland, Norge, Danmark och Sverige. Verksamheten konsolideras i Peabs koncern från den 1 april.

– Vi ser fram emot en ännu större kompetens inom detta viktiga område, vi har mycket att lära av varandra. Samtidigt är förvärvet ett viktigt steg i vår ambition att stärka vår lokala närvaro och utveckla vårt arbete inom ramen för det vi kallar närproducerat samhällsbygge, säger Jesper Göransson vd och koncernchef i Peab.

I och med förvärvet utökas Peab sin närvaro i Sverige, Norge och Finland samtidigt som de etablerar sig inom beläggningsverksamhet i Danmark och får en marknadsledande position inom denna verksamhet i Norden. Affären ökar industriverksamhetens betydelse för koncernen och ger en större geografisk spridning inom verksamheter som normalt sett är mindre konjunkturkänsliga. Förutsättningar skapas för vidare expansion och utveckling av andra verksamheter som recycling och betong.

– Samtidigt är förvärvet ett viktigt steg i vår ambition att stärka vår lokala närvaro och utveckla vårt arbete inom ramen för det vi kallar närproducerat samhällsbygge, säger Jesper Göransson.

Peab övertar cirka 1700 medarbetare, runt 200 strategiskt placerade täkter och 63 asfaltverk runt om i Norden från YIT. Under 2018 omsatte den förvärvade verksamheten 6 005 MSEK. Transaktionen är en kombination av aktie- och inkråmsförvärv. Förvärvslikviden är beräknad till cirka tre miljarder kronor för skuldfri rörelse och är fullt finansierad.