Hem Fråga Experten Fråga Experten: Byta ut bjälkar?

Fråga Experten: Byta ut bjälkar?

Fråga Experten

Vi ska köpa ett enplanshus med krypgrund där betongbjälkarna har rost/spränskador. Huset är från mitten av 60-talet. Hur lagar man det? Byter man ut bjälkar? Vet du några företag som utför detta? Är det en kostsam renovering?
/Henrik

Eftersom ni känner er osäkra på balkarnas kondition kan det vara klokt att anlita en expert på korrosion av betongkonstruktioner inför en så pass stor affär som ett husköp är. Hos branschsammanslutningen Rebet finns därutöver förteckningar över såväl entreprenörer som konsulter inom området.

För undertecknad är det nämligen inte möjligt att med säkerhet svara på frågorna utan att ha sett konstruktionen. Om balkarna inte redan är kraftigt deformerade av last (nedböjda) är sannolikheten stor att de går att laga. Olika metoder finns för detta.

Arne Hellström’