Hem Fråga Experten Fråga Experten: Hålla ledning på plats?

Fråga Experten: Hålla ledning på plats?

Fråga Experten

Vi är ett gäng amatörer som skall lägga en vatten- och avloppsledning till en bastu i havet vid Dyrön. Tanken är att hålla den på plats på botten med sänken. Då är frågan finns det färdigblandad betong i 25 kg säckar som man kan “punktera” över ledningen så det bränner och man får ett sänke på så vis.
/Arne med byggkompisar

Att använda betong för att hålla röret på plats under vattnet är en bra idé. Man brukar normalt använda en UV-betong, vilket är en vanlig betong med ett UV-medel som ger sammanhållande och hydrofoba egenskaper (blir “seg” och får en “fet yta”).

Har man inget armering så behöver man inte tänka så mycket på exponeringsklasser, bara att om du är i skvalpzonen (1 m under lägsta lågvattenyta och uppåt) så är det bra om betongen är frostresistent (genom att tillsätta luftporbildande tillsatsmedel). Om du behöver UV-medel och luftporbildare kan du höra av dig till någon fabrik (se t.ex thomasbetong.se). Detta kan du tillsätta om du vill blanda betongen själv.

Man kan givetvis göra som du föreslår, att “punktera” en säck med torrblandad grov- eller finbetong. Detta är något liknande det som man tillämpar i större skala, där man fyller en stor textilpåse med betong och använder som tyngd under vatten. I stället för att “punktera” säckarna, kan du kanske fylla en tygpåse (typ jutesäck eller liknande) med torrblandningen, och på så sätt få bättre formbarhet samt vattentillförsel till torrblandningen.

Oskar Esping