Hem Mixat “Stor potential för betongbyggandet”

“Stor potential för betongbyggandet”

Mats Emborg
Mats Emborg.

Nyckeln till en ljus betongframtid är att exportera den klimatförbättrade betongen och metoderna för användandet. Det menar Betongindustris forskningschef Mats Emborg, som är professor i konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Även om tillverkningen av cement fortfarande står för cirka fem procent av världens totala koldioxidoxidutsläpp sätter Mats Emborg stor tilltro till materialet och dess utveckling.

– Energitjuvarna i betongfabrikerna eftersöks och oljeeldningen vid tillverkningen kommer i allt högre kunna ersättas med eldrivna masugnar, men allt detta förutsätter att den gröna elförsörjningen säkras.

Det finns en global målsättning att klimatneutral betong ska finnas på marknaden om tio år och att all betong ska vara klimatneutral 2045. Ännu har inte utsläppsreduceringen avspeglat sig i siffrorna, men samtidigt som stora energieffektiviserande åtgärder har satts in bedrivs forskning på alternativa bindemedel. Lyckade försök med koldioxidavskiljning och lagring inger hopp.

– Cementas systerföretag i Norge, Nordcem, arbetar med att föra ner koldioxiden från skorstenen till de utrymmen i Nordsjön där olja tagits upp. I en anläggning utanför Oslo kommer ett sådant test att genomföras nästa år, berättar Mats Emborg i Snåret.

En stor utmaning för svenska aktörer och den klimatförbättrade betongen är den internationella konkurrensen med företag som agerar utan hänsyn till utsläppsrätter och klimatberäkningar. Betongbyggande blir ett klimatsmartare alternativ först när exporten av den klimatförbättrade betongen ökar och importen av smutsigare och billigare betong minskar.

– Att titta på alternativa material är bra, men betongen kommer fortsätta behövas i byggandet. Då gäller det för alla aktörer att bidra till användandet av klimatförbättrad betong.