Hem Fråga Experten Fråga Experten: Leverantörernas utmaningar?

Fråga Experten: Leverantörernas utmaningar?

Fråga Experten

Vilka är de huvudutmaningar som tillverkarna/leverantörerna står inför? Hur kan de differentiera sig? I stort så nämner de – innovativt arbetssätt, projektbaserade helhetslösningar, kompletta koncept, trygghet, effektivitet, kontroll. Men kokar det egentligen ned till att pris är det man konkurrerar på? Hur hittar leverantörerna sina projekt och vilka säljer man till? Arkitekter, byggherrar, andra? Är man helt upphandlingsstyrda med starka inköpsavdelningar?  Finns det en hemsida/samlingsplats för pågående upphandlingar inom sektorn?
/Patrik

Din fråga är lite ovanlig och inte lätt att ge uttömmande svar på, men som gammal marknadschef för ett betongelementföretag tycker jag frågan är intressant tar mig gärna an dess olika delar. Några absoluta sanningar är det nog inte, utan du får se svaret som mina bedömningar

Vilka är det huvudutmaningar som tillverkarna/leverantörerna står inför? I all företagsamhet finns alltid utmaningar. Det svåra är att finna dem som förverkligade ger de bästa affärerna. Som jag ser det finns just nu tre stora utmaningar. En är att skapa produkter/system som minimerar ekologisk belastning både i produktionsskedet och framförallt under driftsfasen av en byggnad. I produktionen finns flera möjligheter att minska belastningarna på miljön. Det handlar då om cementanvändning och transporter.

I byggnadens driftskede har prefabbetong fördelar när det gäller energianvändning, ljudisolering och motstånd mot påverkan från fukt, brand, och mekanisk nötning. Man bör räkna med att de hus vi bygger idag ska stå i åtminstone 150 år när man bedömer dem från ett ekologiskt perspektiv. Det är betydligt längre än den tid man räknar med i ekonomiska kalkyler och som vanligen rör sig om 30 – 50 år. Därför har driftsskedet en mycket avgörandebetydelse för den totala ekologiska belastningen.

En annan utmaning är industrialiseringproduktionsprocessen från råmaterial till färdig byggnad. Det inkluderar även projektering och inte minst hur den hanteras i tidiga skeden. Det är för att hålla nere kostnaderna.\n\nEn tredje är lösningar som skapar utrymme för god arkitektur både när det gäller funktion och estetik.

I alla dessa tre fall gäller att utveckla och sedan kommunicera för att få effekt på lönsamheten.

Hur kan de differentiera sig? I stort så nämner de – innovativt arbetssätt, projektbaserade helhetslösningar, kompletta koncept, trygghet, effektivitet, kontroll….Men kokar det egentligen ned till att pris är det man konkurrerar på?

De metoder för differentiering som nämnts tycker jag låter riktiga. Ju bättre man lyckas förverkliga grunden (produktions- produktutvecklingen) och kommunikationen för differentieringen desto bättre lyckas man. Om kunden inte uppfattar den tar givetvis priset över. Differentiering är dock ingen kvick fix. Mina erfarenheter säger mig dock att någon form av differentiering är absolut nödvändig för överlevnad, och det gäller att man som företagare är uthållig såväl i utveckling och genomförande som i kommunikation.

Hur hittar leverantörerna sina projekt och vilka säljer man till? Arkitekter, byggherrar, andra? Är man helt upphandlingsstyrda med starka inköpsavdelningar? En effektiv säljorganisation med goda kundrelationer är ett bra sätt. Man kan ta hjälp av specialföretag som publicerar planerade byggprojekt. En stark inköpsavdelning är ofta till fördel för goda affärer. Med stark menas här inköpare som ser till projektens helhetsekonomi och inte enbart till priset.

Det finns dock exempel på motsatsen. Arbetar man med differentiering kan det vara klokt att så långt det går välja sina inköpare och givetvis är hela kedjan av beslutsfattare viktig och beroende av vilken väg till differentiering man väljer.

Finns det en hemsida/samlingsplats för pågående upphandlingar inom sektorn? Nej, en heltäckande sådan finns så vitt jag vet inte.

Arne Hellström