Hem Hållbarhet Ny rapport från Thomas Concrete Group

Ny rapport från Thomas Concrete Group

Thomas Concrete Group fortsätter att arbeta för en långsiktig hållbar utveckling med en ny hållbarhetsrapport och livscykelanalyser (EPD:er) för specifika projekt.

– Detta är ett steg mot mer öppenhet och att ge våra kunder möjlighet att göra avsevärt mer hållbara val, säger Karin Gäbel, som nyligen anställdes som hållbarhetschef på Thomas Concrete Group.

Företaget var tidigt ute med en hållbarhetsredovisning och har länge jobbat för en mer effektiv och renare produktion samt att använda mer alternativa bindemedel till traditionell cement. 2012 var Thomas Concrete Group först i Sverige med att erbjuda kunderna en mer klimatvänlig betong och Thomagrön, med upp till 50 procent lägre klimatpåverkan, är nu en etablerad produkt. 2016 lanserades Thomas Miljöstomme som ett unikt byggsystem med 30proecnt lägre koldioxidavtryck.

– Inom Team Thomas har vi som ambition att hjälpa våra kunder att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Därför lägger vi alltid ord och symbolhandlingar åt sidan och fokuserar på att uppnå hållbarhet på riktigt, säger Hans Karlander, vd och koncernchef.

Thomas Concrete Group bidrar aktivt med sin kompentens i flera projekt. Ett av dessa är Betcrete där målet är att uppnå en helt klimatneutral cement- och betongindustri. Ett annat är forskningsprojeket Mistra Carbon Exit med syfte att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige.

– Vår hållbarhetsredovsining visar hur vi mäter, följer upp och tar ansvar för vår verksamhet samt vilka områden vi prioriterar för att bäst bidra till samhällets utveckling, säger Hans Karlander.

Klicka här för att ladda ner Team Thomas Sustainability Report 2019 (pdf)