Hem Fråga Experten Fråga Experten: Gjuta till på befintlig platta?

Fråga Experten: Gjuta till på befintlig platta?

Fråga Experten

Jag har en uteplats som nu har en gjuten platta (30 cm frigolit följt av 10 cm betong med armering och slingor för vattenburen golvvärme). När vi nu ska bygga uppvärmt uterum på samma plats utökas golvytan med ca längd 4 m x bredd 1,5 m på ena sidan, varpå jag behöver utöka befintlig platta.

Golvet blir uppbyggt genom gjuten platta, avjämningsmassa och microcement varför jag inte vill ha någon synlig skarv i rummet. Går det att gjuta ihop den gamla plattan med en ny platta utan att det spricker upp mellan plattorna, eller om jag måste riva upp den gamla plattan och gjuta en helt ny?
/Tobbe

Jag tror det är svårt att helt undvika att det kommer uppstå en spricka mellan den nya och gamla betongplattan. Denna typ av gjutskarv tenderar att fungera som en rörelsefog. Det kan vara rörelser av temperatur- och fuktvariationer, markrörelser, mm, men framför allt är det betongens krympning (uttorkning, hydratation m.m.) som gör att den riskerar att spricka.

För att minimera risken för sprickor i tidig ålder (sätt och plastiska) handlar det om robust betong med hög stenandel och någorlunda trög konsistens samt att få till bra härdning/skydd. Underlag och form skall vara stabilt och inte fuktsugande. För att minska risken för temperatursprickor gäller det att få till en jämn temperatur över tvärsnittet, samt se till att maxtemperaturen/avsvalningen inte blir för stor.

Krympningen av betongens uttorkning i senare skede kan minskas genom att ha en trög och stenig betong (låg vattenhalt) och risken för större sprickor minimeras genom att ha tillräckligt med sprickarmering (sprickfördelande) och/eller rörelsefogar samt se till att betongen har större rörelsefrihet.

Ofta får man räkna med att det uppstår en viss sprickbildning, men det handlar om att se att ha kontroll så sprickbredden inte påverkar funktion (täthet, hygien, ljud, mm), beständighet (armeringskorrosion) eller estetik. Vill man att sprickorna skall bli tillräckligt små för att inte synas (<0,05 mm) kan det krävas ganska omfattande sprickarmering, hur mycket ges av vct, plattans storlek och tjocklek, rörelsefrihet, mm. Ett annat sett är att köra med vacuum-sugning, vilket generellt ger relativt sprickfria golv.

Om du ser till att förankra den gamla plattan med den nya kan det gå att få till en gjutfog som inte spricker upp eller rör sig. Du behöver då se till att ha ytstruktur på den gamla betongen och att den inte suger vatten (fuktas upp ordentligt innan gjutning). Borra in och förankra dymlingar, armeringsjärn, pinnbult, etc, i den gamla betongen med CC-avstånd och nivåer motsvarande armeringen i plattan (ex dubbelarmerat CC 100 eller 150).

Se också gärna att den nya plattan har möjlighet att röra sig, dvs att den inte sitter fast i bärlagret eller på annat ställe än motgjutningen. Och som sagt var noga med härdning/skydd, se till att betongen är fuktig gärna i minst två veckor efter gjutning. Välj gärna en betong som är mindre krympbenägen (stenig, trög, robust).

Även om man gör allt “rätt” är det ingen garanti för att man inte skall få synliga sprickor. Betong krymper och rör sig. Det finns alltid en sprickrisk, men det gäller att minimera denna och se till att begränsa sprickbredden.

Om du har mycket höga krav på sprickbegränsning, ytfinish och nyansskillnader, kan det vara bättre att riva upp den gamla plattan och gjuta en helt ny och eventuellt lägga på cementbaserad avjämning/golvspackel anpassat för att vara exponerad. För mig är det dessa “defekter” som många gånger karakteriserar betong och ger den dess fina utseende.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group