Hem Fråga Experten Fråga Experten: Återanvändning av material?

Fråga Experten: Återanvändning av material?

Fråga Experten

Vi skriver ett projekt om återanvändning av byggnadmaterial ( trä och betong). Jag tänkte om vi kan få hjälp av er hur man kan återanvända till exempel betongelement eller träbalk  och hur kan det påverka miljö?
/Kimo

Betong kan återvinnas genom krossning, varvid stål i form av armering och ingjutningsgods tas ut som skrot för tillverkning av nytt stål. Betongkross används dels i ny betong, dels som konstruktivt bärlager vid vägbyggnad och dels som fyllnadsmaterial vid nybyggnad. I samtliga fall ersätter betongkross nyutvunnet material i form av grus eller bergkross.

Därutöver kan förtillverkade betongelement återanvändas vid nybyggnad, vilket det finns flera exempel på.

Trä förbränns vanligen och man tar vara på energin i t ex värmeverk.\n\nKraftiga dimensioner av stockar, plank och reglar återanvänds vid nybyggnad.Element av trä kan också återanvändas på samma sätt.

Arne Hellström