Hem Hållbarhet Cementas täktansökan prövas på nytt

Cementas täktansökan prövas på nytt

Cementa
Magnus Ohlsson
Cementas vd Magnus Ohlsson.

Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd i Slite på Gotland kommer att behandlas i Svea Hovrätt.

‒ Vi ser nu fram emot att Mark- och miljööverdomstolen inom kort presenterar en tidplan för processen fram till och med huvudförhandling, säger Cementas vd Magnus Ohlsson.

I januari meddelade Mark- och miljödomstolen att den bifaller Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd i Slite på Gotland. Domen överklagades av 20 motparter, men även av Cementa som anser att två tillståndsvillkor behöver förtydligas.

– Nuvarande tillstånd går ut i november 2021 och det är angeläget att processen inte blir långdragen, då det skulle kunna medföra både stopp och andra störningar i vår produktions- och leveranskedja, säger Magnus Ohlsson.