Hem Mixat “Det behövs informationsspridning”

“Det behövs informationsspridning”

Malin Löfsjögård
Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Samhällsbyggnadsdagarna 2020 äger rum den 13 oktober på Waterfront. Årets tema är Hållbart samhällsbyggande och en av föreläsarna är Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård.

– Jag ska berätta om hur man redan idag kan minska klimatpåverkan från betong genom att använda klimatförbättrad betong. Inom Svensk Betong har vi tillsammans med våra medlemmar tagit fram en vägledning om klimatförbättrad betong – vad som menas med det, vad man kan göra i sina projekt för att minska klimatpåverkan från betong och hur det ser ut för lite olika typer av konstruktioner, säger Malin Löfsjögård.

Glädjande nog ser hon ett ökat intresse för klimatförbättrad betong och att det börjar användas i flera projekt.

– Men det behövs informationsspridning, ökad samverkan från projektets olika aktörer samt att beställarna också ställer krav på och efterfrågar klimatförbättrad betong istället för konventionell betong.

Med hjälp färdplanerna inom ramen för Fossilfritt Sverige ska landet vara klimatneutralt om 25 år. En realistisk målsättning enligt Malin Löfsjögård.

– Men det kräver hårt arbete och att alla aktörer i samhället gör sitt och att politiken skapar förutsättningar för industrins omställning. Samhällsbyggnadssektorn har en stor del i denna omställning och i vår sektor behöver alla arbeta med omställningen utifrån den gemensamma färdplan som tagits fram för bygg- och anläggningssektorn. Samtidigt så är vi mitt i en krissituation med anledning av corona som påverkar vårt samhälles alla delar. Vilka effekter som det kommer ha på klimatomställningen är svårt att veta idag.