Hem Fråga Experten Fråga Experten: Infärgning av betong?

Fråga Experten: Infärgning av betong?

Vad har ni för erfarenhet gällande infärgning av betong till fasad? Kan man erbjuda en kund alla möjliga färger? Hur slår kalkutfällningen på olika kulörer, finns risk för att ytan blir flammig? Vad kan man lämna för garantier, färgäkthet? Man föreskriver ibland infärgad mörkgrå betong, ex svart 7502 Y, fungerar det? inns det bättre och sämre färger, typ kvalité?
/Nina

Färgen på en betongyta påverkas av cementsort, ballast, om ytan är gjuten mot slät form och vilket formmateriel som då används eller om ytan är gjuten uppåt i formen. Dessutom är det många faktorer som inverkar på upplevelsen av en ytas färg såsom kulör, svarthet , vithet och reflexion. Nedan finner du mina svar på dina frågor.

Om erfarenhet gäller: Det finns en mångårig erfarenhet av infärgad betong. Ämnet är dock svårt. Dokumentation finns i Tage Hertzells bok Betongens yta och Betongföreningens Rapport nr 14 ”Att beskriva betongytor” även den författad av Tage Hertzell. Personligen anser jag att det är bra att först läsa kapitel 6 i den senare och därefter börja från början. En erfarenhet vid fasadelementtillverkning är att vid slätgjuten och infärgad betong måste man konsekvent iaktta enhetlighet avseende exempelvis vct, likvärdig bearbetning av alla gjutningar, härdning, fuktförhållanden, undvika kallras på ny-gjuten betong liksom under dess härdning.

Om man kan erhålla alla möjliga färger: Nej, i huvudsak är det jordfärger som gäller. Vill man ha ljusare betong kan man använda vitcement och vill man ha ytterligare ljusare yta kan ballast med stor vithet samt komplettering med titandioxid användas. Inblandning av slaggcement med vanlig grå cement ger också en ljusare betong än om enbart cement används som bindemedel.
Om kalkutfällningar: De framträder tydligare vid mörka kulörer såsom vid inblandning av svarta och röda pigment.

Den synliga verkan av kalkutfällning är tydlig relativt kort tid efter gjutning, och förstärks när byggnaden tas i bruk av byggfuktens uttorkning, genom att fukten diffunderar ut genom väggen och då tar med sig kalk. På sikt tvättas utfällningen bort av regn om ytan är åtkomlig för nederbörd. Det är dock en relativt långvarig process, som kan påskyndas av tvättning med exempelvis en svag ättiksyralösning. Om tvättningen sker tidigt finns risk för att kalkutfällningen kommer tillbaka och tvätten kan få göras om.

Om man kan lämna garantier på färgäkthet: Bäst är att säljare och leverantör överenskommer om en referensyta och att i avtalet överenskoms om att leverantören/entreprenören levererar en provbit såsom likare, som den färdiga ytan kan jämföras med för att avgöra om avtalet innehålls. Provbiten bör inte vara för liten. Man ska dock göra klart att en provbit inte får samma grad av kalkutfällning som en fasad, som blir utsatt för fuktdiffusion. Det innebär att provbiten inte har relevans avseende påverkan av kalkutfällning på en fasad. En annan sak är att den miljö som betongytan utsätts för påverkar färgåtergivningen på sikt. Vid utsatta miljöer kan betongens cementskikt vittra varvid ballastens färg kan påverka åldrandet.

Om en infärgad mörkgrå betong, ex svart 7502 Y föreskrivs: Det är givetvis till en viss ledning för producenten, men ska enligt min uppfattning åtföljas av en likare enligt ovan, som beställare, arkitekt och leverantör är överens om, vilket betonas i Rapport 14. Likaren ska jämföras i vått respektive torrt tillstånd.

Om det finns bättre och sämre färger: Ja absolut. När man använder pigment bör de vara CE-godkända och, som nämnts, jordfärger. För rött, svart och gult är innehållet järnoxid lämpligt. Vill man ha blått eller grönt bör man utgå från en vit betong. Dessa pigment innehåller kobolt- respektive kromoxid.

Slutligen vill jag tillägga att jag tagit hjälp med svaret av den eminente fasadexperten Beng-Olov Gunnarsson i Herrljunga.

Arne Hellström