Hem Fråga Experten Fråga Experten: Täta mellan mur och berg?

Fråga Experten: Täta mellan mur och berg?


I en bergssluttning
på Tjörn har jag en damm, som ursprungligen tjänat som enda bruksvattenkälla, nu mer som reserv. Dammen består av en naturlig sänka, som nedtill stängs av en ung 40 år gammal betongvall, c:a 2 dm tjock, 3/4 m hög och 3 m lång. Genom åren har jag bättrat på och tätat sprickor med betong. Den läcker, men inte mycket. Dock sipprar det in vatten, som jag tror mellan betong och berg och det gör att gräsplätten intill blir sank. Finns något lämpligt tätningsmedel att använda?
/Tom

Det är inte helt enkelt att täta en ”läckande” betongkonstruktion. Eftersom betong krymper kan det uppstå sprickor och att det släpper från underlaget. Och har man då ensidigt vattentryck kan konstruktionen börja läcka. Det förutsätter att sprickorna och fogarna är någorlunda stora och genomgående.

Mindre sprickor i betong kan självläka om de är mindre än 0,1-0,2 mm, förutsatt sprickorna inte rör sig och att vattentrycket inte är stort. Skulle man däremot få vatten som passerar genom konstruktionen under längre tid, kommer detta ge en lokal urlakning av betongen vilket då försämrar dess egenskaper i detta område.

Det finns reparationsprodukter för att laga sprickor och täta fogar. Men om konstruktionen/betongen inte är bra i övrigt kan det vara bättre att riva och bygga nytt (och ”rätt”). En lagning eller tätning av sprickor/fogar är ingen garanti för att det blir helt tätt, men kan man göra det från insidan (vattensidan) är förutsättningarna betydligt bättre.

Ännu bättre är om man kan lägga på ett tätskikt på sidan med vattentryck, och låta detta fungera som tätskikt istället för att betongen förutsätts vara tät. Denna princip tillämpas ofta när man exempelvis bygger grundmur/bottenplatta under grundvattennivå, bassänger eller dammar.

Förutom otätheter i sprickor är det svårt att få tätt i gjutfogar, exempelvis mellan mur och berg. Detta kan lösas genom att man borra in ett flertal jämt fördelade dymlingar och eventuellt även gjuter in ett svällband. Motgjutningen (berget) skall vara ren och bör inte ha allt för slät yta, samt inte vara vattensugande.

Även om betongen i ditt fall har slutat krympa kan den ha rörelser av temperatur- och fuktvariationer. Och är konstruktionen då inte så bra skick eller inte ”rätt” tillverkad, finns det då risk att en injektering eller lagning går upp efter en tid. Och har du haft vattenläckage under längre tid kan betongen vara ganska angripen (urlakad) där. Jag tänker att i ditt fall är det bäst att få till tätheten med tätskikt (folie, duk, matta, gummimassa, liner m.m.) på vattensidan.

Det finns preparat som penslas/stryks på utsidan betongen, och sägs kunna tränga in och täta exempelvis sprickor i pooler eller dammar, men jag är skeptisk till dessa preparat.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group