Hem Reportage Inblick Tjäder först med Svanen

Tjäder först med Svanen

Strömskolan i Kinna är Sveriges första Svanenmärkta skola. Med en stålstomme, HDF-bjälklag och sandwichelement har arkitekterna på Krook & Tjäder lyckats få fram en byggnad som motsvarar Svanens hårt ställda krav på bland annat dagsljusinsläpp.

Text: Roger Andersson. Foto: Carl Oliver Ander.

– På uppdrag av Marks kommun, tog vi fram två förslag som fullmäktige fick rösta på, säger Martina Rahm, arkitekt & kompetensområdesansvarig för utbildning på Krook & Tjäder.

Det ena förslaget var en påbyggnad av den befintliga skolan och det andra förslaget var en till- eller nybyggnad. Båda förslagen var beräknade att kosta ungefär lika mycket.

– Det blev beslut om en nybyggnad med en rösts marginal, säger Martina Rahm.

Skjutdörrarna har försetts med absorbenter.

Marks kommun använder RISE P-märkning på hela sitt byggnadsbestånd. En märkning som fokuserar på en god innemiljö och krav ställs på fuktsäkerhet, ventilation, materialval, ljud och ljusmiljö. Eftersom delar av kraven återfinns i Svanens märkning togs beslut om att prova något nytt. Det blev Sveriges första Svanenmärkta skola.

– Projektet genomfördes som en samverkansentreprenad tillsammans med kommunen, verksamheten och Skanska, säger Martina Rahm.

Den nya skolbyggnaden är på 1 500 kvadratmeter i 3,5 våningar. Den har stålstomme, HDF-bjälklag och sandwichfasad med vertikala och horisontella rillor för att ge en livfull fasad. Fönster och dörrar har en variation av fyra kulörer som sticker ut mot den ljusgrå fasaden.

Svanenmärkningen har tre gånger så höga dagsljuskrav än vad Boverkets byggregler slår fast.

– Det var en stor utmaning, speciellt i klassrummen, så skolan har många fönster där vi fått öka fönsterarean genom att sänka bröstningar, säger Martina Rahm.

Strömskolan
De två övre våningsplanen hr ett litet torg i mitten som har tydliga kopplingar till utomhusmiljön via öppning och fönster. Ribbpanel och isolering bakom sänker ljudnivån.

Entréplanet innehåller bibliotek, hemkunskap, musiksal och arbetsrum, medan de två övre planen vardera har två klassrum, en fritidsavdelning, flera grupprum kring ett torg.

– Var du än står i torget ser du ut genom fönster och får därmed en koppling till utsidan. Dessutom ligger våning två och tre högre än den intilliggande gymnastiksalen så det blir en väldigt vacker utsikt, säger Martina Rahm.

StrömskolanTeknikrummet är förlagt till källaren. Kraven på god akustik har varit höga och en åtgärd som vidtagits i torget är ribbpanel av trä på väggarna med isolering bakom. En annan har varit längsgående garderober i klassrummen på sex meter med skjutdörrar som försetts med absorbenter.

Sollebrunns Betongelement har varit leverantör av de prefabricerade betongelementen inklusive trappor.

– Vi ansöker om att få våra produkter upptagna i Svanens Husproduktportal. Då genomgår de en granskning och blir de godkända tas de in där. Vi får dock inte kalla produkterna Svanengodkända, det är byggnaden som blir godkänd, säger Marie Andersson, Sollebrunns Betongelement.

Urban Johnsson, projektchef, Region Hus Väst, på Skanska, som var entreprenör tycker inte det var några större utmaningar.

– Det är ett litet annat sätt att dokumentera, men vi är vana med Sunda Hus, så det var inga större problem. En del material vi använder fanns inte i Svanens Husproduktportal, så det fick vi ordna nu, säger Urban Johnsson.

Svanenmärkta byggnader
Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/-varor och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till de boende och förvaltning/drift.
Svanenmärkta byggnader är värderade med livscykelperspektiv och har låg energianvändning, uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter, säkrar en god innemiljö och låga emissioner samt har en kvalitetssäkrad byggprocess.

Då skolverksamheten pågick i den befintliga skoldelen under hela byggprocessen lades stort fokus på säkerheten. Det hölls möten med skolan varje vecka där säkerhet och kommande arbete gicks igenom. Om skolan exempelvis hade nationella prov eller andra koncentrationskrävande moment anpassades högljudda arbeten och transporter utifrån det.

Strömskolan
Sänkta bröstningar och stora fönster möter Svanens krav på ljusinsläpp.

För att ge ännu mer fokus på miljö och social hållbarhet fick elever på skolan tillsammans med lärare bygga insektshotell och fågelholkar som monterades upp i skolans nya utemiljö.

– Med den nya bygganden tog vi en del av den gamla skolgården i besittning, men det är gott om gröna ytor nära skolan så vi kopplingar till dessa, säger Martina Rahm.

En kul detalj är att den nya skolbyggnaden är helt skofri.

Strömskolan
Byggtid: Våren 2018-hösten 2019.
Beställare: Marks Kommun
Arkitekt: Krook & Tjäder
Entreprenör: Skanska
Konstruktör: Inhouse Tech Göteborg
Betongleverantör: Sollebrunns Betongelement, Starka och Thomas Betong

Klicka på planlösningarna för större bilder:

Hus D, plan 2. Hus D, plan 3. Hus D, plan 4.