Hem Reportage Projektet Uppsalas skimrande juvel

Uppsalas skimrande juvel

Juvelen

Stationsgatan i Uppsala har fått en ny spektakulär byggnad. Det är Juvelen, en kontorsbyggnad med tre hörn och spännande fasader i metallglänsande kulörer där det triangulära mönstret går igen. Projektet hade många utmaningar för att nå målet att vara Sveriges mest hållbara kontorsbyggnad sett ur ett miljö- och energiperspektiv.

Text: Margareta Redlund Laninge. Foto: Gustav Kaiser.

En juvel är Uppsalas nya landmärke. Byggnaden ligger alldeles invid tågstationen och dess fasader glänser i silver, guld och brons. En solig dag ser byggnaden alldeles guldig ut, en mulen dag får den en mer beige nyans men har fortfarande kvar en ton av glans.

Den drygt 5 000 kvadratmeter stora triangelformade tomten Juvelen står på är gammal industrimark. Här har bland annat funnits bränsledepå och uppställningsplats för lok. Uppsala kommun ville, efter marksanering, göra något bra av platsen, uppföra en byggnad som stack ut och med mycket höga ambitioner avseende arkitektur, miljö och energi.

År 2013 stod det klart att Skanska vunnit tävlingen med förslaget Juvelen och året därpå kunde projekteringen börja. Skanska hade redan från början jobbat ihop med Utopia arkitektkontor och deras förslag byggde på en triangelformad, sex våningar hög kontorsbyggnad med tre hörn, där den triangulära formen gick igen i den mönstrade fasaden. Det var inte nog med den uppseendeväckande designen. Fasaden skulle dessutom vara glänsande som metall och föra tankarna till en slipad juvel.

Från början var det tänkt att fasaderna skulle täckas med plåtkassetter. Men med plåt och glas var det svårt att uppfylla de höga energikraven som var målet. Tillsammans med Strängbetong lyckades man till slut hitta en lösning med målade betongblock, som både var energieffektiva och gillades av bygglovsenheten i Uppsala.

Juvelen är, rent tekniskt, en traditionell byggnad med grundläggning på platta, stålstomme, HDF-bjälklag och fyrkantiga icke bärande fasadelement.

– Det speciella med Juvelen är fasadens design. Här finns ingenting som är standardiserat. Det är ett spännande virrvarr av trianglar, som vrider sig åt alla håll och kanter, och triangelformade fönster som ligger långt in i elementen. Jag har under byggtiden både älskat och hatat huset, men idag är jag stolt och nöjd med slutresultatet, säger projektchef Gunilla Dahlstedt, Skanska.

Stationsgatan kan kallas Skanskas egen gata. Samtliga byggnader med hotell och bostäder, lutande fasader och solcellsfasader har byggts av Skanska och avrundas med Juvelen. Gunilla Dahlstedt har varit med på hela resan, först som projektingenjör på Stationsgatans första hus och sedan som projektchef för Juvelen.

“Minsta felmontage hade varit väldigt synligt och påtagligt”

Juvelens cirka 370 fasadelement kommer från Strängbetongs fabrik i Hudiksvall. De levererades grundmålade och glasade. Merparten av elementen är fyrkantiga, men tack vare dekorationsfogar (blindfogar) bildas trianglar, som ger byggnadens tre fasader dess karaktär. I vissa fogar finns inbyggd LED-belysning som tänds nattetid och bildar stora kryss på fasaderna.

Elementen är sandwichelement med en yttre och en inre betongskiva och en mellanliggande kärna av Kooltherm-skivor, som ger en bra värmeisolering. Kooltherm är en resol-baserad termisk isolering. Resol kallas också bakelit, något man förr hade i telefoner och strömställare. Av estetiska skäl är elementen dessutom tjockare än normalt, upp till en halvmeter, vilket ytterligare förbättrar energiförmågan.

– Tack vare bra grundprojektering fick vi ett kostnadseffektivt montage. Men det var inte helt lätt, speciellt inte att få taket korrekt eftersom det är veckat hit och dit. Först monterades stommen sedan började vi med fasaderna två veckor efteråt och den monteringen skedde på helgerna, vilket var en medveten strategi, säger projektledare Sven-Erik ”Svempan” Andersson, Strängbetong.

Arkitekt Mattias Litström, Utopia, är nöjd med hur elementens linjering följer med runt huset med en nästan omöjlig tolerans.

– Minsta felmontage hade varit väldigt synligt och påtagligt, säger han.

Han är glad över att de planerade metallkassetterna på fasaderna byttes ut mot målad betong.

– Från ett utförandeperspektiv hade kassetter inte fungerat. Vi var inte nöjda med det uttryck vi fick med skarvar, popnitar och infästningar. Den stora frågan var hur vi kunde behålla idén med en glänsande metallkulör om vi valde betongfasader, säger Mattias Litström.

Färgföretaget Caparol hade lösningen. Företagen har sedan tidigare levererat glänsande färg till projekt utomlands, främst i Tyskland, och Juvelen är det första stora projektet i Sverige. Färgen, som heter Metallocryl Exterio, är vattenburen och anpassad för betong utomhus. För att få de önskade nyanserna blandades färgen, som innehåller glimmerpigment, med en brytpasta. Därefter rollades färgen på.

– Nyansprover skickades fram och tillbaka till arkitekterna och de var även på plats på vårt kulörlabb innan vi fann de rätta kulörerna. Juvelen är målad med kulörer av guld, silver och brons, som ger ett skimrande slutresultat, säger Niclas Johannesson, teknisk chef på Caparol.

Mattias Litström berättar hur Utopia tillsammans med Strängbetong arbetade fram ett fullskaleelement på 3,4 x 4,8 meter, där man provade sig fram hur färgen skulle appliceras och testade kulörerna utomhus i olika väder till dess alla var nöjda.

Men inte bara fasaden är speciell med Juvelen. Projektets höga miljökrav med Leed Platinum som mål och Skanskas egen tuffa miljömärkning Mörkgrönt blev en rejäl utmaning. Detta innebar 0 procent avfall till deponi, hög energieffektivitet och att alla material och kemikalier skulle vara godkända på förhand ner till minsta produkt som fönsterputs och märkspray.

Även materialtransporterna måste vara gröna, dvs bilarna måste vara miljöklassade och fick inte släppa ut för stora mängder avgaser. Bodarna var energisnåla och kaffet ekologiskt. Resultatet har blivit Sveriges, kanske Nordens, mest energieffektiva och hållbara kontorshus.

– Det var en jobbig process. Redan vid upphandling, avtalsskrivning och byggstart var vi väldigt tydliga gentemot underentreprenörer och materialleverantörer att allt material måste vara godkända av oss. Vi kontrollerade verktygscontainrar och när vi fann något icke godkänt material, hur litet det än var, fick det plockas bort och ersättas, säger Gunilla Dahlstedt.

Allt avfall källsorterades och det som var möjligt att återanvända har också återanvänts. Inga containrar för blandat avfall fanns på bygget. Spillbitar av mineralull, gips och undertaksplattor har returnerats till tillverkarna. För tio år sedan hamnade 20 – 30 procent av överblivna restprodukter på deponi. För Juvelen blev siffran noll procent, nästan, för dammsugarpåsarna måste skickas på deponi.

– Många tyckte vi var knäppa. Men idag kan vi inte jobba på annat sätt och det gäller hela vår arbetsstyrka. Våra yrkesarbetare känner stolthet över hur väl vi lyckats, säger Gunilla Dahlstedt.

För Strängbetongs del har de höga miljökraven klarats utan problem.

– Det enda som var lite knepigt var att materialen måste vara godkända i förväg. Det gjorde att vi inte kunde improvisera under monteringen när problem uppstod. Men hela processen var genomtänkt från början och allt gick som planerat, säger Sven-Erik ”Svempan” Andersson.

Juvelen är det landmärke kommunen önskade. Kommunen är nöjd med allt, utom kulören, trots att den var godkänd.

– Tanken var att fasaden skulle vara helt slät och blank som ett billack. När man valde att handrolla färgen så ser man tydligt rollermarkeringarna, det är en ojämn färgpåläggning. Det har inte blivit det glansiga, metalliska resultat som tänkt, säger Claes Larsson, stadsarkitekt i Uppsala till P4 Uppland.

Så nu väntar en ommålning. Men Uppsalaborna och resenärerna till och från Uppsala kan glädja sig åt Juvelen med dess dramatiska fasader och kulörer, som skiftar i olika väder och ljus.

Juvelen uppfördes av Skanska i egen regi och såldes för en tid sedan till Vasakronan.

MER OM JUVELENS ENERGISPARÅTGÄRDER
Hur Juvelens tak är utformat är en viktig del för att minska energiåtgången. Det är veckat och är försett med elproducerande solceller samt sedumplanteringar, som isolerar och skyddar vid häftiga regn. Huset är även försett med bergkyla genom ett system som Skanska utvecklat. Det kallas DGC, Deep Green Cooling, och är ett slutet, mekaniskt system som fungerar med vanligt vatten utan kemikalier och med ett konventionellt kylsystem. Anläggningen kräver varken kylmaskiner eller värmepumpar, som drar energi, och gör att Juvelen är självförsörjande avseende kyla.

FAKTA JUVELEN I UPPSALA
Byggherre: Skanska
Arkitekt: Utopia
Entreprenör: Skanska
Stomleverantör stål: VSAB
Stomleverantör betong: Strängbetong
Glasleverantör: Fönsterglas
Fasadfärg: Caparol
Investering: 300 Mkr
Klart: 2019

Gunilla DahlstedtByggherren/entreprenören
Gunilla Dahlstedt, Skanska

Juvelen är ett häftigt projekt där ribban avseende energi, miljö och kvalitet redan från början var högt lagd. Kravet Leed Platinum i kombination med Skanskas eget miljökrav Mörkgrönt var en utmaning. En annan utmaning, rent planeringsmässigt, var monteringen av fasadelementen, där varje element hade sin bestämda plats. Det roliga är att när Upsala Nya Tidning bad Uppsalaborna rösta på det förslag som skulle genomföras, valde de Juvelen.

Mattias LitströmArkitekten
Mattias Litström, Utopia

Vi arbetade tillsammans med Skanska redan från första början och satte ambitionerna högt. Kommunen hade ett tydligt uttalat mål om hållbarhet och att projektet måste bli ett landmärke. Att byggnaden är triangelformad beror på att detaljplanen hade den formen. Tack vare byggnadens form kunde vi utnyttja hela kvartersmarken och tog idén om triangeln ett steg längre. Idén fick genomsyra hela gestaltningen av fasaden.

Sven-Erik AnderssonStomleverantören, betong
Sven-Erik ”Svempan” Andersson, Strängbetong

Juvelen har haft mycket få misstag som kostat pengar. Jag har inte varit med på många projekt som varit så bra i detta avseende. En orsak är att grundprojekteringen var mycket väl genomförd, vilket skapade möjligheter till kostnadseffektivt produktion och montage och att våra montörer kunde göra ett bra jobb. Detta i sin tur medförde att vi fått beröm av Skanska produktionsledning under resans gång. Vi har haft ett tiotal montagearbetare på Juvelen samt arbetsledning.

Färgleverantören
Niclas Johannesson, Caparol

Efter Juvelen har flera arkitekter kontaktat oss eftersom de också vill designa glänsande fasader. Den färg som använts för Juvelen är vattenbaserad och har ett glimrande pigment. Tillsammans med Utopia tog vi fram nyanser i silver, guld och brons. Färgen kan läggas på med roller eller pensel. Sprutning är inte lämpligt då det är svårt att få rätt effekt. På Juvelen har färgen lagts på med roller och elementen kom grundmålade från fabriken.