Hem Mixat Dubbelspår på Västkustbanan för 1,7 miljarder

Dubbelspår på Västkustbanan för 1,7 miljarder

spår

Trafikverket anlitar Skanska för att bygga dubbelspår på Västkustbanan. Avtalet är värt 1,7 miljarder kronor och omfattar 24 kilometer dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg.

I projektet ingår 19 nya järnvägsbroar och två vägbroar. Dessutom kommer plankorsningar att ersättas av nya planskilda korsningar för ökad säkerhet och stationerna längs sträckan att byggas om.

All befintlig äldre typ av räl, sliper och rälsbefästning kommer att bytas ut. Längs sträckan förekommer huvudsakligen sliprar tillverkade av betong, men det finns även kortare partier med träslipers.

Förberedande arbeten inleds under sensommaren/hösten 2020 och det nya dubbelspåret väntas tas i bruk för trafik under senare delen av 2023. Projektet i sin helhet ska vara slutfört i maj 2024.