Hem Hållbarhet Fler alternativa bränslen på fabrikerna

Fler alternativa bränslen på fabrikerna

Återvinning

Enligt Cementas vision ska utsläppen av koldioxid vid cementproduktion vara obefintlig om tio år. Andelen alternativa bränslen ökar stadigt i anläggningarna och ligger i dag på drygt 50 procent i genomsnitt.

Anders Jansson
Anders Jansson. Foto: Atelje Änggatan.

– I vår anläggning i Slite på Gotland ligger vi ännu högre – över 60 procent. Vår långsiktiga plan är att komma så nära hundra procent som det är tekniskt möjligt, och därmed ersätta allt fossilt bränsle, säger Anders Jansson, chef för alternativa bränslen på Cementas systerbolag HC Miljö.

Bland annat används färgrester och förpackningar från återvinningsstationer liksom utslitna bildäck som bränsle i cementugnarna. Efter en trög start på 1980-talet tog utvecklingen med alternativa bränslen i industrin fart under mitten av 1990-talet.

Cementas inställning är att allt avfall i första hand ska återanvändas eller återvinnas i möjligaste mån. Men Europas återvinningsanläggningar räcker inte till för allt avfall.

– Kan materialet återvinnas ska vi inte elda det i våra ugnar, men om detta avfall blir bränsle i cementindustrin är det ändå ett viktigt steg på vägen för att ersätta kolet. En annan fördel med bränsle från avfall är att det är ett högt innehåll av biomaterial, mellan 40 och 60 procent, säger Anders Jansson.

Kol har länge varit det dominerande bränslet i cementindustrin. Det är homogent och stabilt för de temperaturer på 1000-1500 grader som cementugnar håller. Förhoppningen på sikt är att utveckla ett biobränsle med råvaror från skogs- och jordbruksavfall som är så pass rent och torrt att det fungerar lika bra som kol.

– Hittills har utmaningen med att använda biobränslen vid cementproduktion varit faktorer som den kemiska sammansättningen, materialets fuktinnehåll och värmevärde.

Andelar alternativa bränslen på Cementas fabrik i Slite 2019:

Förädlat avfallsbränsle: 50 procent
Avfall från hushåll, kontor och industrier som inte går att materialåtervinna. Mals ned till mindre bitar eller pressas till pellets. En fördel är att andelen biomaterial; som till exempel papp, kartong, textil och trä, ligger på mellan 40 och 60 procent.

Däck: 7,5 procent
Däck som inte kan återanvändas, regummeras eller materialåtervinnas. Däcken skärs ned till 5×5 cm stora bitar. En fördel med denna bränsleråvara är att metallinnehåll som stålcord och dubb blir en del av råvarorna till cementet.

AC-bränsle: 3,5 procent
Baseras på lösningsmedel och färgavfall, blandningar som kallas AC-bränsle. De största volymerna uppkommer i färg- och läkemedelsindustrin, lackeringsverkstäder och metallindustri, men även hushållen bidrar.

Konverterad eldningsolja: 0,75 procent
Spillolja från hushåll, verkstäder, kommuner och annan industri i Sverige som inte kan återvinnas utan i stället renas till att bli ett bränsle.