Hem Fråga Experten Fråga Experten: Fundament till skjutgrind?

Fråga Experten: Fundament till skjutgrind?

Jag ska bygga ett fundament till en skjutgrind med måtten 1ängd 1800 djup 1200 bredd 250. Vad skall jag armera med? Kan jag gjuta direkt i jorden eller måste man ha en form? Vikt på grinden är ca 300 k.
/Boris

Mitt förslag är att du armerar fundamentet som en balk. Till fundamentets vertikala långsidor väljer du t ex ett armeringsnät med diametern på tråden 5 mm och med 200 mm avstånd mellan såväl längs som tvärtråd. Nätens storlek blir då 1700 x 1100 mm. Välj sedan 4 stycken 16 mm kamstål med längden 1700 mm. Två stänger fäster du i vartdera nätet, en i nätets överkant och en i underkant. 16 mm-stängerna najas dvs. fästs samman till näten med ståltråd.

Därefter sätter du samman de två näten med U-formade byglar i överkant och underkant. Byglarna bör ha diametern 6 mm och de ska omsluta 16 mm-stängerna. Skänklarna bör vara 300 mm och avståndet mellan skänklarna 190 mm. Naja fast 8 byglar i överkant och lika många i underkant med skänklarna i vertikalläge.

Nu har du fått en armeringskorg som du lyfter ned i den grävda gropen. Var noga med att betongen täcker armeringen med minst 30 mm i alla ledder mot jorden och luften så att du undviker att armeringen korroderar. I överkant bör armeringen ligga högst 40 mm från betongens yta. Använd någon form av distansbitar t ex några stenar i botten och träläkt på sidorna. Läkten drar du upp i samband med gjutningen.

Du kan gjuta direkt mot jorden, men överst kan det bli snyggast om du tillverkar en träform av bräder såsom en krage med höjden t ex c:a 100 mm. Den kan också vara användbar när du ska fixera för dina bultar.

Härdningstiden för betongen varierar med temperaturen. Om temperaturen understiger +5 grader är det klokt att täcka betongen med en isolermatta.Tre dagar efter gjutning bör du kunna du montera din skjutgrind.

Arne Hellström