Hem Fråga Experten Fråga Experten: Sprickor i nya balkonger?

Fråga Experten: Sprickor i nya balkonger?

Vår bostadsrättsförening har byggt balkonger i betong nyligen. Nu har det uppstått sprickor i samtliga balkonger i föreningen, det rör sig om ca 20 st totalt. Hur vanligt är det att sådana sprickor uppstår i nybygge och vad bör man göra åt dessa? Enligt byggfirman så ska de fylla sprickorna med ett medel, osäker på namnet, som tydligen skall sammanfoga betongen igen.

Jag är orolig och tycker det är hemskt tråkigt hela situationen. Givetvis kan sprickor uppstå i betong, men jag ställer mig frågandes till att det gör det på nybygge. Om du har övriga tips gällande detta emotses tacksamt!
/Johanna

Många gånger får man räkna med att få sprickor i en betongkonstruktion, och är de små är det som regel inga problem för beständighet och lastförmåga/bärighet. Jag tycker inte att man skall behöva acceptera stor sprickbildning, och även om det inte påverkar konstruktionen så ser det ju ”tråkigt” ut.

Konstruktörerna dimensionerar (tvärsnitt, betongkvalitet samt armeringsmängd, typ och placering) efter nedböjning, livslängd, sprickvidd, mm. Ibland har man krav på sprickfria konstruktioner (ex höga täthetskrav) vilket då ofta bara är möjligt att säkerställa genom att endast ha tryckkrafter i konstruktionen (t ex med spännarmering, valv m.m.).

Det går att göra en betong mindre krympbenägen genom proportionering och tillsatser, men det är svårt att garantera sprickfritt. Dessutom har utförandet (form, kompaktering, härdning och efterbehandling) en avgörande roll för slutresultatet. För detta finns en utförandestandard, SS 13670, som entreprenören skall följa.

Balkongerna är dimensionerade för att exponeras för en viss miljö, vanligtvis exponeringsklass XC4/XF3 och XC3/XF1 (enligt EN 206 och SS 137003). Detta innebär ett högsta tillåtna vattencementtal (vct) på 0,55 och att betongen har en minsta lufthalt för frost (min 4-5%, beroende på stenstorlek).

Vidare är balkongerna livslängdsdimensionerade, för given exponeringsklass, ålder, täckskikt, maximal sprickbredd och säkerhetsfaktor (enligt SS 137010). Exempelvis med XC3/4 och 50 år är maxbredden 0,30 mm (och med vct 0,55 är täckskiktet minst 20 mm).

För att hålla ihop och sprida ut (fler små i stället för enstaka stora) sprickorna måste givetvis armeringen också dimensioneras för detta (last- och sprickarmering). Ibland föreskriver man \”tuffare\” exponeringsklasser för balkonger då man räknar med tösalter och hög fuktbelastning, vilket resulterar i lägre vct, frystestad betong, mindre sprickvidder och tjockare täckskikt.

Det kan vara lite svårt att själv bedöma hur stora (bredden) på sprickorna, och hur djupa (eller om genomgående) de är. Är dina sprickor stora (>0,5 mm) bär de givetvis åtgärdas. Ett vanligt sätt är då att injektera dessa med lämpligt medel. Man kan också tänka sig att man lägger på ett ytskikt eller avjämningsmassa som tätar till ytan, vilket är vanligt att man gör på balkonger.

Utan att ha sett konstruktionen (balkongerna) och sprickorna är det svårt för mig att ge ett utlåtande. Jag tycker du bör anlita en opartisk byggnadstekniker som tar en titt på det hela. Jag kan tycka att ni inte skall behöva acceptera stora sprickor i en nybyggd konstruktion, då detta riskerar att reducera livslängden. Framför allt då om balkongerna är utomhus (fuktlast, frost och ev. tösalter) och av konsoltyp. Men å andra sidan om balkongerna är inglasade och har stöd i framkant är kanske sprickorna är något man kan acceptera.

Oskar Esping