Hem Fråga Experten Fråga Experten: Bärighet i betongtak?

Fråga Experten: Bärighet i betongtak?

Fråga Experten

Vi har ett suterränggarage med väggar av lättbetong sten och platt tak av gjuten betong, tjocklek 100 mm. Vi har fixat till taket genom att byta ut beläggningen mot en ny gummimatta och vi har nu en ide om att bygga ett uterum ovanpå garaget.

Jag kan ana mig till att uterummet med glaspartier mm kommer att kunna väga 1000-1500 kg. Garaget har måtten 7 x 5,50 met. Ytan är 38 m2 och inga stödpelare finns inne i garaget.

Nu till min fråga, hur mycket bärighet kan man förvänta sig av ett betongtak med tjockleken 100 mm? Är det en bra ide att bygga ett uterum på betongtaket?
/Hans

Med de uppgifter du lämnat är jag ledsen att säga att det inte fungerar att räkna hem betongplattan för ett uterum enligt gällande norm, som den är utformad.

Om man utgår från att taket var korrekt dimensionerat när det en gång byggdes, så beräknades det för en last, som motsvarar egenvikten för betongplattan plus snölasten på orten. Dessutom inkluderades att taket skulle hålla för en personlast, som uppstår vid takets underhållsarbeten.

När det nu rör sig om en uteplats så behöver betonggolvet utöver egenvikten dimensioneras för normal personlast inklusive inredning och de partier du skrivit om. Det motsvarar massan av c:a 200 kg/kvm såsom utbredd last. Då är 100 mm tjocklek på betongplattan inte tillräckligt med de spännvidder som du redovisat.

Kanske kan det finnas en lösning, men då behöver du konsultera en erfaren konstruktör, som kan hitta någon förstärkningslösning, som sannolikt kostar en del.

En annan sak är att säkra så att kondens inte uppstår i garagets innertak, vilket kan ske om taket inte är värmeisolerat. Du skriver att ni tagit bort beläggningen och ersatt den med en gummimatta. Det behövs i och för sig inte så mycket isolering för att förhindra invändig kondens i taket, men en gummimatta låter inte mycket såsom värmeisolering för ditt tak. För att undvika kondens är det också möjligt att värmeisolera på takets undersida, vilket dock brukar betraktas som en något sämre lösning.

Arne Hellström