Hem Hållbarhet Nytt bascement från Cementa

Nytt bascement från Cementa

Cementas nya Bascement Slite är nu färdigt för lansering i Sverige. Med en lägre andel klinker i cementet är koldioxidutsläppet vid tillverkningen mindre.

Magnus Ohlsson
Magnus Ohlsson. Foto: Cementa.

– Vår målsättning är att ta tydliga kliv mot en så hållbar tillverkning som möjligt utan att tumma på prestanda, kvalitet och leveranssäkerhet till våra kunder, säger Magnus Ohlsson, vd på Cementa.

Bascement Slite, som ersätter det bascement som funnits i sortimentet sedan 2013, klassas som ett portlandkalkstenscement då det innehåller mer kalksten och mindre klinker och flygaska.

– Vi arbetar med en ständig produktutveckling som innebär att vi anpassar vårt cement utifrån rådande förutsättningar på marknaden med tillgång på råvara och bindemedel, säger Magnus Ohlsson.

Varje år tillverkar Cementa cirka en miljon ton bascement, vilket utgör nästan hälften av den totala produktionen i Slite. Det används till såväl platsgjuten och prefabricerad betong som till vanliga applikationer utan särskilda krav på exempelvis beständighet som sulfatresistens. Det kan vara bjälklag eller väggar i husbyggnationer.

Produktbeteckningen för cementet är Bascement Slite CEM II/A-LL 42,5 R och försäljningen startar under senvåren.