Hem Hållbarhet “Win-win ur alla aspekter”

“Win-win ur alla aspekter”

Foto: BaraBild.se.

Enligt de egna hållbarhetsmålen ska Consolis Strängbetong minska koldioxidbelastningen med en tiondel redan i år. Tufft men realistiskt, enligt den tekniska chefen Anders Mattsson.


Anders Mattsson, teknisk chef på Strängbetong.

– Vi måste ju börja någon gång. Det är viktigt för oss att värna om miljön. Vi kan alla se följderna av klimatförändringarna. Om vi minskar förbrukningen av cement får vi dessutom lägre kostnader. Det blir win-win ur alla aspekter, säger Anders Mattsson.

Strängbetongs hållbarhetsplan har delats in i fyra områden: receptoptimering, konstruktionsoptimering, logistik och material.

– Vi har vässat hållbarhetsarbetet på många sätt, både genom arbetsformen och rapporteringen. Vi tar fram nyckeltal inom flera olika områden och har en avstämning varje månad, för att säkerställa att vi rör oss i rätt riktning.

Det finns även miljövarudeklarationer för samtliga produkter enligt det internationella EPD-systemet (Environmental Product Declaration). Produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel redovisas.

“Pris och leveranstider har varit viktigare.”

– Hittills har det inte varit något konkurrensmedel. Pris och leveranstider har varit viktigare. Men det är på väg att ändras. Kunderna börjar jämföra företag även på hållbarhetsområdet. Då är det viktigt att ligga bra till och vara konkurrenskraftig, säger Anders Mattsson på strangbetong.se.

För att uppnå målet med 30 procent mindre koldioxidbelastningen år 2030 måste cementförbrukningen minska. Tillverkningen av cement bidrar till nästan fyra procent av världens totala koldioxidutsläpp. Samtliga fabrikschefer har engagerats i arbetet med receptoptimering för att de bra idéerna ska få så stor spridning som möjligt.

Alternativa bindemedel och tillsatsmaterial testas liksom återanvändning av spillmaterial och så kallad geologisk lagring (koldioxiden avskiljs från rökgaser och lagras) hos leverantören.

Anders Mattsson vill också lyfta fram att vattencementtalet, som anger förhållandet mellan vatten och cement i betong, kan vara högre än det hittills har varit och ändå  uppnå rätt hållfasthet och beständighet. En torr och varm miljö är en viktigare förutsättning för snabb uttorkning.

– Uttorkningen av bjälklag kan ske på många andra sätt än att lägga till en massa extra cement, vilket dessutom är en väldigt kostsam metod. Men vi måste förklara för kunderna vad det innebär, så att de inte tror att det blir jättesvårt att härda betongen