Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betong i stället för Leca?

Fråga Experten: Betong i stället för Leca?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi har ett 20-talshus med gjutna betongväggar i källarplan och trästomme ovanpå. För ett antal år sedan byggde vi till huset och grundmurarna gjordes då i Leca. Vi upplever den grundmurarna i Leca som “klena” och ljudgenomsläppliga. Nu vi planerar för en ny tillbyggnad. Är det en realistisk möjlighet att gjuta grundmurar i betong istället för att använda Leca-block. Vilka är för- och nackdelarna med betong kontra Leca?
/Michael

Ljud isoleras bäst av tunga väggar och bjälklag. En vägg av Leca har densitet av 650 – 800 kg/m3, medan betong har 2400 kg/m3. Lecaväggen väger således mindre än en tredjedel av betongväggen.

Er upplevelse av ökad ljudgenomgång med Leca,så kallade lättklinkerblock, är därför högst rimlig. När det gäller ljudgenomgång inverkar också andra faktorer såsom till exempel anslutningar mot bjälklag, övriga väggar och ledningsdragning. Om ljud är en viktig fråga för dig kan det finnas skäl att kontakta en akustikkonsult.

För en villa med träbjälklag torde det inte från bärighetssypunkt ha någon betydelse om du väljer lättklinker- eller betong-block även om den senare har en större hållfasthet. En lättklinkervägg har bättre värmeisolerande förmåga än betonghålsten och en homogen betongvägg. Dessa väggtyper behöver dock normalt kompletteras med cellplast- eller mineralullsisolering. Idag finns dock även lättklinkerblock med inlagd cellplastisolering som ger ytterligare bättre värmeisolering.

När det gäller kostnader skiljer sig väggarna åt med komplikationsgraden. En vägg av lättklinkerblock är enkel att mura. Det är även en vägg av betonghålsten som också muras. Från ljudsynpunkt ligger betonghålstensväggen mellan lättklinkerväggen och betongväggen med en vikt på ungefär 250 kg/m2.

Sedan finns också så kallade skalblock av betong som efter murning fylls med platsgjuten betong. Den blir därmed lite mer komplicerad att bygga, men den är bäst när det gäller ljudisolering. En helt platsgjuten vägg är givetvis lika bra i detta avseende. Den kräver formsättning på två sidor och blir det mest komplicerade när det gäller en enstaka villa.

Arne Hellström