Hem Fråga Experten Fråga Experten: Minimera sprickbildningen?

Fråga Experten: Minimera sprickbildningen?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi planerar att bygga ett hus med sandwichväggar i betong med ingjuten isolering. Vi vill ha ett betonggolv men eftersom man gör hål i golvet när man fäster väggarna blir vi tvungna att gjuta på ett nytt lager betong på golvet efteråt att väggarna är klara.

Vi har tänkt gjuta ett tunt lager hårdbetong (eftersom vi inte heller vill ha synlig ballast)som sedan slipas enligt HTC Superfloor. Lämpligt med hårdbetong?

Vi vill undvika golvlister och tillverkaren av BTG väggarna säger att sprickbildning mellan vägg och golv kommer uppstå när väggarna rör sig. Hur gör vi för att minimera sprickbildningen mellan betongvägg och betonggolv?
/Johanna

Det normala är att ytterväggens inre sandwichskiva bär bjälklaget, vilket jag här förutsätter. Betongbjälklaget kan vara
1) prefabricerat av håldäck
2) prefabricerat av homogen betong
3) platsgjutet med kvarsittande form av prefabricerat plattbärlag
4) platsgjutet mot form som återvinnes.

Vidare förutsätter svaret att ditt projekt rör sig om ett småhus med maximalt 2-3 våningar.

Väggarnas rörelse tror jag är av underordnad betydelse för sprickbildningen. Anslutningen mellan golv och vägg kan drabbas av sprickor främst av rörelser från last av bjälklag. När bjälklagen belastas böjer de ned. I bostäder är den rörliga lasten så liten att den knappast ger upphov till sprickor mellan golv och vägg. Eftersom ett betongbjälklag är förhållandevis tungt uppstår istället långtidsnedböjning som på angivet ställe kan ge större sprickor, särskilt om bjälklaget har långa spännvidder. Ett sätt är att använda spännbetong. Då minskar långtidsnedböjningen och sprickbenägenheten vid golv/vägg minskar också.

Alternativ 1) tillverkas vanligen spänt. Alternativ 2) kan tillverkas spänt. Alternativ 3) och 4) kan efterspännas på byggplatsen

För alternativen 1) och 2) är det viktigt att följa tillverkarens föreskrifter om infästning mellan bjälklag och vägg tvärs spännviddsriktningen (vid gavlarna). På detta sätt kan sprickorna minimeras, och skulle de uppstå bör de kunna lagas på ett snyggt sätt. För de alternativen är det också betydelsefullt att det finns en pågjutning med sammanbindande armering tvärs spännviddsriktningen så att sprickor undviks vid fogarna mellan elementen.

Med hänsyn till de önskemål du har är det klokt att konsultera en kunnig byggkonstruktör som tar del av alla aktuella förutsättningar.

Arne Hellström