Hem Mixat Ingen kund är för liten för Mapei

Ingen kund är för liten för Mapei

När lantbrukaren Anton Thorén behövde gjuta en betongplatta på sin gård kontaktade han Mapei. Han efterfrågade bra flyt och snabb härdning och fick ett förslag på ett betongrecept.

– Vi diskuterade med Anton och ställde lite frågor. När skulle plattan gjutas? Skulle den glättas? Och hur snabbt behövde han kunna göra det?, säger Mapeis affärsutvecklare Sven-Henrik Norman.

Anton Thorén hade en betongblandare på gården, en enkubiks blandare som kopplas till traktorns kraftuttag, så han behövde främst hjälp med val av produkter.

För flytet rekommenderade Mapei  Dynamon SX-A170, ett superplasticerande tillsatsmedel som reducerar vattenbehovet i betong. En liter Dynamon SX-A170 motsvarar cirka 10-15 liter vatten. Med doseringen som föreslogs gick det att spara cirka 100 kg cement per kubik betong.

– För härdningen stod valet mellan Mapefast Ultra och Mapefast SA. Bägge är härdningsaccelererande tillsatsmedel som påskyndar processen där vattnet och cementen reagerar och bildar kristaller av såkallad kalciumhydroxid, säger Sven-Herik Norman.

Med nya miljövänligare cementer på marknaden ökar behovet av härdnings- och avbindningsaccelererande tillsatsmedel. De är ”trögare” i sin reaktion eftersom de innehåller mindre andel klinker och mera slagg och flygaska.

– Till slut kom vi fram till att Anton skulle gå för Mapefast SA, som han skulle dosera 4 kg per kubik. Slutligen valde vi även att rekommendera Anton formolja för att lättare kunna rengöra traktorblandaren efteråt. Här hade vi ett gediget sortiment att välja ifrån.

Anton valde den mineraliska formoljan MB700. Gjutningen gick bra och enligt Mapei säger sig Anton vara nöjd med både produkterna och supporten.

– Det glädjer oss naturligtvis. Inget projekt är för stort eller för litet för Mapei. Det är alltid samma utgångspunkt: Vilka produkter passar bäst för projektets storlek och förutsättningar och vad skall kunden tänka på vid receptval, dosering och efterbehandling?