Hem Fråga Experten Fråga Experten: Bjälklagets bärighet?

Fråga Experten: Bjälklagets bärighet?

Fråga Tidskriften Betongs experter

Vi tänkte sätta in en kakelugn som väger ca 1000 kg med en utbredning på ca 1 kvadratmeter. Vi har ett hus från 30-talet med betongbjälklag med järnbalkar ca 800 mm. Den kommer att stå ovanpå en mellanvägg i källaren. Vad tror du om detta? Vad kan man räkna med att ett så gammalt bjälklag har för bärighet?
/Lars

Det ska nog kunna gå bra att få in kakelugnen. Du bör dock konsultera en byggkonstruktör som på plats eller från ritningar, om sådana finns, får göra beräkningar av bärigheten hos bjälklaget där du tänkt placera kakelugnen.

Kanske behövs någon förstärkning, om väggen under ska hjälpa till att bära. Då krävs att den är utförd såsom bärande. Det vill säga att den är ordentligt grundlagd under källargolvet.

Arne Hellström