Hem Mixat Inget Nordbygg i höst

Inget Nordbygg i höst

Nordbygg

Nordbygg flyttas fram till 20-23 april 2021 på grund av covid-19-pandemin. Beslutet är fattat i enighet med Nordbyggs samarbetspartners i bygg- och fastighetsbranschen.

– Vi följer utvecklingen noga och lyssnar på våra kunder, och det är både deras och vår uppfattning att en flytt av Nordbygg till våren 2021 är den bästa lösningen i nuvarande situation, säger Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg.

Nordbygg 2020, som skulle ha ägt rum på Stockholmsmässan i förra veckan, flyttades först fram till hösten. Nu senareläggs eventet ytterligare till den 20-23 april 2021.

– Vi vill ta ansvar för att kunna arrangera en fullödig mässa, både gentemot utställare och besökare, säger Peter Söderberg.

Nordbygg är Norra Europas största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen och lockar runt 50 000 besökare.