Hem Mixat Sh bygg – en renodlad betongverksamhet

Sh bygg – en renodlad betongverksamhet

Sh bygg

Under de fem senaste åren har Sh bygg haft som ambition att bli en renodlad betongorganisation. Genom en allians med APJ och JMG är nu målet uppnått.

– Samarbetet innebär att vi förstärker vår specialistkompetens och därmed också vår position på marknaden. Extra roligt är det att APJ och JMG är mångåriga samarbetspartners, säger Crister Isaksson, affärsområdeschef för Sh:s affärsområde Anläggning, i ett pressmeddelande.

APJ Betong är ett företag specialiserat på betongentreprenader som har tillverkat olika typer av betongelement sedan 1992. Elementen förtillverkas i halvprefab och levereras till arbetsplatsen för montering och platsgjutning. Genom att förtillverka betongelementen kortas byggtiderna ned trots att kvaliteten bibehålls eller till och med förbättras. I och med förvärvet blir APJ Betong ett dotterbolag till Sh Industri.

JMG Betong är specialister på grundläggning och bildades 2012 av bröderna Jonas och Magnus Göthberg. Företaget förvärvas av Sh bygg och Jonas Göthberg blir entreprenadchef för APJ medan Magnus Göthberg får motsvarande roll på JMG Betong.

– Många företag i vår bransch har idag en centraliserad organisation där man köper in den här typen av arbeten. Tack vare förvärven och de professionella medarbetare vi har står vi nu redo att själva leverera. Tillsammans med våra andra affärsområden kan vi producera kompletta produkter, något som ger oss starka konkurrensfördelar, säger Erik Backman, affärsområdeschef för affärsområdet Bygg.

Betongelementen kommer som tidigare att tillverkas i APJ Betongs fabrik i Rimbo. Kapaciteten utökas med cirka 30 procent och rekryteringen för att stärka organisationen har inletts. JMG Betong flyttar till Sh:s kontor på Sofielundsgatan i Uppsala där rekryteringen av såväl yrkesarbetare som arbetsledare och platschefer pågår.